4. december, 2021Igehirdetések Menjetek és hirdessétek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz:


„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!”
Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik:

Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”

Máté Evangéliuma 9, 35–10, 1.6-8

      A sok missziós munka, a betegek meggyógyítása nem szívja el Jézus lelki energiáját, hanem észreveszi a nép lelkének legfinomabb rezdüléseit is. Észrevette, hogy lelkileg megterheltek, zűrzavarban éltek. Szükségük volt egy olyan lelkivezetőre, aki lelkileg helyreállítja életüket, olyan bölcs tanácsokat ad nekik, amelyek segítik őket az élet hullámveréseinek a legyőzésére, a nehézségek elfogadására. A másik fontos problémájuk, hogy nem volt lelki vezérük, pásztoruk. Jézus válasza erre az igen komoly igényre: imádkozzanak pásztori hivatásokért. R. Trafon rabbi ezeket mondta: “A nap rövid, a feladat nagy, a munkások tétlenek, a munkabér bőséges, a ház ura sürget.”

      A feladat, a misszió mindig aránytalanul nagyobb, mint a rendelkezésre álló szolgák, missziósok. Pontosan ezért mindig sürgető dolog a papi hivatásokért való imádság. Minden nép olyan papi hivatásokat érdemel, amelyet imájával és becsületes munkájával kiérdemelt. Számos helyen hiányzanak a papi hivatások, ezek elsősorban a közösség erőtlenségéről árulkodnak, hogy nem képesek ápolni, rendesen előremozdítani a fiatalok szívében a papi hivatás szépségét, értékét. A lelki megújulásnak egyik fontos jele, hogy újabb hivatások születnek, hogy az aratást időben el tudják végezni. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom