9. május, 2021Igehirdetések Menjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben.

   Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.

   Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.

   Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.

   Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!

                                                      János Evangéliuma 15, 9-17

   Szent Ágostontól származik az a mondás: Szeress, és tégy amit akarsz! Vajon mire gondolt a negyedik számú élő hippói püspök? Minden esetre ez a kijelentése nem a szabadosságra bíztat. Ahhoz, hogy helyesen tudjunk szeretni szükségünk van a szabadságra. Aki valamilyen szempontból korlátozott, nem tud szabadon dönteni, nehezen tud helyesen szeretni. Erich Fromm a következőket írja a szimbiotikus együttlétről, amelynek a mintája a terhes anya és a magzat közti kapcsolat: Együtt élnek, szükségük van egymásra. Ennek a viszonynak az ellentéte a behódolás, műszóval mazochizmus. A behódoló személy részesévé és birtokává teszi magát egy másik személynek: a másik jelenti számára az oxigént, az életet. Az ilyen személynek nem kell döntést hoznia, kockázatot vállalnia, viszont nem szabad, még nincs meg az integritása. Vallási szempontból az imádat tárgyát bálványnak nevezik. Érzelmi kapcsolat esetében is ugyanez a bálványimádat kockázata forog fenn. Ezzel ellentétben az érett szeretet olyan egyesülés, amelyben a személy megőrzi egyéniségét. Megvalósul az a paradoxon, hogy két személy eggyé válik, mégis megmarad kettőnek, mindegyik egyénnek.

   Egy másik közhely szerint a szabadságnak három jellemzője van: szabadon, örömmel és szeretettel.

   Jézus a szeretetet és parancsainak a megtartását összeköti az örömmel. Ennek az ellensége a fölösleges bosszankodás. A szomorú ember imája azért nem jut el az oltárig, mert a szomorúság a szívébe fészkelte be magát. Az ima nem tud kivirágozni belőle. Ahhoz, hogy imánk hatékonyabb lehessen szükségünk van a szív szabadságára.

   Az evangélium szerint az igazi szeretet mer kockázatot vállalni másokért, feláldozza életét másokért, legalábbis a barátaiért. Jézus az apostolaira barátként tekintett. Nem felülről beszélt velük, hanem, mint barát a barátainak. Ennek a barátságnak a megszilárdítása tudásának az őszinte megosztásában nyilvánul meg. Jézus őszintén megosztott velük mindent, amit az Atyától hallott. Semmit sem tartott meg titokban, hanem minden fontos információt közölt velük.

   A meghívás Jézustól jött. Ha ezt elfogadják, akkor teljesíteniük kell a szeretet parancsolatát. Erről adott példát Jézus személyes életével és az Atya iránti engedelmességével. Nem kért olyat, amit előbb nem gyakorolt volna. A keresztényeket nem a személyazonossági igazolványuk után, vagy valamilyen klub tagsági igazolványa után ismerik meg a világban, hanem az egymás iránt tanúsított hősies szeretetük nyomán.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…