28. október, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.

   Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.

   Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.

                                  Lukács Evangéliuma 6,12-19

   A hegy az Istennel való találkozásnak a megszentelt helye. Isten már az ószövetségben is a legfontosabb üzeneteit hegyen nyilatkoztatta ki a választott népnek. Az apostolok kiválasztását megelőzően Jézus félrevonul imádkozni. Ez a tény is rámutat a vállalkozás komolyságára, hiszen a választás nem egyöntetű, mert könnyen kockázatossá válhat.

   A névadás jelzi a kiválasztottságot. Itt először hangzik el ez a szó, és többé nem ismétlődik meg. A tizenkettes szám is egy korábbi hagyományhoz való kapcsolódás. Jézus a tizenkétt törzsből álló Izrael intézményéhez hasonló közösséget alapít, amely az új Izraelt hívatott szolgálni.

   A tizenkét kiválasztott megkapja az apsotol nevet, amely megkülönbözteti őket a többi tanítványoktól. Az apostolok névsorából kitűnik Péter apostol, akit korábban Simonnak neveztek. Az egyedi megszólítása a különleges feladatára mutat. Neki kell megerősítenie később többi testvéreit.

   Az apostolok névsorában Júdás az iskarióti jelzőt kapja, amely kapcsolatban van későbbi árulásával.

  Az Egyház ma is erősen ápolja a tizenkét apostol hagyományát. Az apostoli folytonosság egy másik fontos tényezője a mai Egyháznak, mert eredetiségét ezzel tudja igazolni.

   A keresztségben mindannyian Krisztus tanítványai leszünk, ez a feladat még jobban tudatosodik a bérmálás szentségében. Azonban mindig szem előtt kell tartsuk az a tényt is, hogy a szentség kiszolgáltatásával nem jár mindig együtt az öntudatos keresztény élet, amelyet fejleszteni kell.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…