> Meggyógyult a szolga még abban az órában - Imalánc.ro
 
25. június, 2022Igehirdetések Meggyógyult a szolga még abban az órában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom őt.”

 

A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.”

Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és fájdalmukban csikorgatják fogukat.”

A századosnak pedig azt mondta Jézus: „Menj, és legyen úgy, amint hitted.” És meggyógyult a szolga még abban az órában. Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése: „Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta.”

Máté Evangéliuma 8, 5-17

A kafarnaumi századost mindenki jól ismerte, mert mindig felpártolta a helyi közösséget. Közösségépítő ember volt. mindenkinek csodájára járt, hogy eltérően a kollégáitól a szolgáit is megbecsülte. Ez fejeződik ki a kérésében is. Nem vacilál, nem aggodalmaskodik, hanem cselekszik.

Abból az alaptételből indul ki, hogy a katonaságban feltétlenül engedelmeskednek neki. Ismeri az emberi élet nehézségeit, a hatalommal való visszaélés gyakorlatát, a megaláztatást. Hisz abban, hogy Jézusnak sokkal nagyobb hatalma van, mint neki. Beismeri, hogy becsületes izraelita nem teheti be a lábát a házába, ezért nem küldöttein keresztül keresi fel Jézust, hanem személyesen.

Tudja, hogy a személyes találkozás sokkal hatékonyabb, mint közvetítőkön keresztül. Eltökéltségét bizonyítja, hogy nem bizza másokra ezt a számára fontos ügyet, hanem felvállalja és konfrontálódik.

Számára a hit fontosabb, mint saját hatalmának a fitogtatása. Azt is felismerte, hogy a hitnél nincs nagyobb hatalom. Kérése azért talált meghallgatásra, mert hit annak a hatalmában, akitől kérte a segítséget. Itt beteljesednek Jézus szavai: akinek csak akkora a hite, mint egy mustármag, hegyeket képes megmozgatni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…