12. május, 2021Igehirdetések Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.

   Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.

   Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.“

                                                    János Evangéliuma 16, 12-15

   A kinyilatkoztatás Jézussal lezárult, mégis az Egyháznak szüksége van a Szentlélek kíséretére, mert az idők jelei mindig újabb kihívások elé helyezik. Bár Jézus mindent elmondott, ami az üdvösség elnyeréséhez elégséges, mégsem teljes a tanítványok tudása, szükségük van a Szenlélek vezetésére. A Szentlélek utasításai, sugallatai nem térhetnek el a krisztusi kinyilatkoztatástól. Szerepe, hogy érthetővé tegye Jézus szavait és cselkedeteit, és azokat összefüggésbe hozza a szentírással. Nem a jövő titkának a kifürkészését teszi, hanem felhívja a figyelmet, hogy Jézusban minden szentírási ígéret már beteljesedett. Azt közvetíti, amit az Atya a Fiúval közölt.

   Jézus új távlatokat nyit meg a jövőre vonatkozóan. Az apostolok és a jánosi közösség a Szentlélekre hagyatkozva kell folytassák a jézusi örökséget. Nem saját elképzeléseikről, véleményükről kell tanúskodjanak, hanem arról, amit a Lélek mond az egyházaknak. Az imában is fontos a meghallgatás. Mit akar Isten személyesen közölni velem? Mit akar a Lélek által sugallni? Ezekre a kérdésekre a szentírást tanulmányozva, és a lelkünk mélyén megszólaló hang segítségével kapjuk meg a választ. Isten minket is el akar vezetni a teljességre, a kegyelem bőségére. Mi az, ami még hiányzik ennek a teljességnek a létrejöttéhez? Mi sokszor ennek az ellentétét szoktuk megtapasztalni. Fontos, hogy a Szentlélek által újra visszanyerjük egészségünket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…