27. március, 2020Igehirdetések No comments

   A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.

   Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban.

   Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való, A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.”

   Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.”

   Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.

                                             János Evangéliuma 7, 1-2.10.25-30

   Jézus küldetése Jeruzsálemben fejeződik be. Ő már tudja, hogy az életére fognak törni, és amikor erről beszél, akkor ördögtől megszállottnak tekintik. A vele kapcsolatos vélemények megoszlanak az emberek között. Jézus azonban nem hajlandó újabb jelekkel igazolni kilétét. A Templomban kifejti ellenfeleinek, hogy pontosan annak a nevében akarják megölni, aki ezt megtiltja nekik. Ők Mózes tekintélyére hivatkoznak, de szándékaik nem tiszták.

   Jézus nem arról a helyről származik, amellyek a tömeg összekapcsolja Őt. Jézus érvelésében ellenfeleinek a már létező ismereteire hivatkozik. De nem akarják elismerni Őt, mert akkor meg kell változtassák életmódjukat. Könnyebb elítélni egy ártatlan embert, mint elfogadni az igazát. Jézus az emberi büszkeségnek és az előítéletnek az áldozata lesz. Ellenfelei csak a családi körülményeit, rokonait ismerik, de nem akarják elfogadni isteni származását.

   A beszélgetés végére a hallgatóság két csoportra oszlik, a hitetlenek csoportjára, akik az életére akarnak törni, és a hívők csoportjára, akik hisznek Jézusban. A hit feszültsége ma sem ért véget. A hívőket a hitetlenség és hitetleneket a hit kísérti, mondta egy neves teológus. Válságos időszakokban a hit kalandját éljük át. Ilyenkor az ember átgondolja jelenlegi életének az alakulását, megérti, hogy bizonyos helyzetekben tehetetlen. Elfogadja, hogy Isten útjai kifürkészhetetelenek, mert nem érti azoknak a célját. Vajon mit akar Isten ebben a helyzetben? Tényleg a hitemet akarja megpróbálni, vagy csak még jobban el akarja mélyíteni azt? Miben, illetve kiben kapaszkodok meg a krízises helyzetekben? A tagadás nem lehet megoldás. Választanunk kell egy olyan biztos támpontot, amelyhez mindig vissza tudunk kapcsolni. A gondviselés oldaláról tekintve semmi sem véletlen, hanem inkább beleolvadás Isten titokzatos tervébe.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…