12. március, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Törvényen-kívüli az, ki népeket ellenségeskedésbe hajszol bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
második imaalkalom – 5.Rész – 2015. február 12.
Kolozsvár, Szent Mihály templom

   A felebaráti szeretet parancsának nyílt vállalása és érvényesítése ma inkább kötelességünk, mint a nyugalmas időkben.

Madéfalvi veszedelem emlékműve.

   Az ádáz ellenségeskedés szívettépő zűrzavarában, mikor a halálgépek félelmetes motollái nemzedékeket tépnek ki az emberiség testéből és sodornak bele az immár ötödik éve sötétben hömpölygő roppant halálfolyamba, amikor az emberiség örök értékei, az emberi szellem nagy lángolásainak, erőfeszítéseinek, hősi és szent fölszabadulásainak emlékei égnek hamuvá és omlanak porba egyik napról a másikra, amikor a vihar ítéletes zúgásában népek reszketnek jövő sorsuk miatt – Krisztus papjának elutasíthatatlan kötelessége, hogy az igazság mellett kiálljon és az emberben – bármilyen hitet valljon és nyelvet beszéljen is – a testvérét nézze.

   Kötelez erre, Tisztelendő Testvéreim, a keresztény cím, amelyet annyiszor használnak föl igen különböző értelmezéssel jelszó gyanánt. Aki a felebarátja ellen vét, veszélyezteti a kereszténység kétezerévi munkájának egyik nagy eredményét, az emberek testvériségének gondolatát.

   Nem keresztény, hanem pogány szellemben jár el s – akarva, nem akarva – csatlakozik azokhoz a törekvésekhez, amelyek fajokra, elkülönült társadalmi osztályokra és önző szövetkezésekre bontották, egymással szembeállították és kibékíthetetlen ellenségeskedésekbe hajszolták a népeket; aki a felebaráti viszonyt az emberek egyik csoportjától bármilyen meggondolások alapján elvitatja, magára vonja az ítéletet, hogy adott esetben őt úgy tekintsék mint ”pogányt és vámost”, ami az Evangélium nyelvén törvényen-kívüliséget jelent.

    —részlet Márton Áron püspök  1944. május 18-án
a papszentelés alkalmával Kolozsváron, mondott beszédéből—

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…