13. szeptember, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Tartsunk ki hűségesen Krisztus mellett a kereszthordozásban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
nyolcadik imaalkalom – 8.Rész – 2015. augusztus 9.
– Kolozsvár – Szent István templom –

   Maga tapasztalatából ismeri az ember szenvedését. Ette a száműzés és hontalanság keserű kenyerét, amikor Gyermekével Egyiptomba kellett futnia.

Csak akkor vagyunk méltók Krisztus fönséges ígéreteire, a mennyei örökségre, ha hűségesen kitartunk mellette a kereszthordozásban és az áldozazatos élet elfogadásában.

   Látta az emberi gonoszság, keményszívűség sötét szándékait és módszereit, amellyel a hatalmukra féltékeny vezetők az elnyomott népnek, a jobb jövőre váró szegényeknek, a bűnbánó bűnösöknek és az élet ezer szenvedésével sújtott szerencsétleneknek igaz barátját, Krisztust üldözték; végigjárta a keresztút keserves állomásait, s a fájdalom hét éles tőre járta át szívét, amikor a kereszt tövében együtt szenvedte szent Fiával a végtelen percek szörnyű haláltusáját.

   Emlékezzünk tehát a vértanúk Királynőjére és saját sorsukon tanuljuk meg, hogy csak akkor vagyunk méltók Krisztus fönséges ígéreteire, a mennyei örökségre, ha hűségesen kitartunk mellette a kereszthordozásban és az áldozazatos élet elfogadásában.

   Erre figyelmeztet Szent Pál apostol is: ”Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt bizonyságot, hogy az Istennek fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösök is: Istennek az örökösei, Krisztusnak pedig táérsörökösei, ha tudniilik Vele együtt szenvedünk, hogy Vele együtt meg is dicsőíttessünk.” (Róm8, 15-17)

–Márton Áron püspök körlevele, 1946. szeptember 28, Gyulafehérvár–

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…