9. szeptember, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Szeressétek most is a rózsafüzért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
nyolcadik imaalkalom – 5.Rész – 2015. augusztus 9.
– Kolozsvár – Szent István templom –

   A Boldogságos Szent Szűz mennyei megdicsőülését tiszteljük a dicsőséges rózsafüzérben is. A szent rózsafüzér régi  kedves imája népünknek.

Szeressétek most is a rózsafüzért

  Az Egyháztól ismételten ajánlott és gazdag búcsúkkal ellátott olvasómondás különösen a Székelyföldön  van örvendetes módon elterjedve, de a moldvai katolikusoknál is régtől kezdve megtalálható.

   Az egykori jelentés szerint szegénységből és szükségből gyöngy híján spárgára kötött bogokon is elvégezték. Nehéz időben mindig ez volt szenvedés súlytotta népünk vígasztalása, imakönyve és katekizmusa. Szeressétek most is a rózsafüzért.

   Vegyék gyakran kezükbe a férfiak is és imádkozzák buzgón, amint imádkozták és nehéz időkben a szentolvasóval kérték Isten segítségét népünk jeles hősei és férfiai. A rózsafüzér társulatok falvainkban és városainkban évszázadok óta a törhetetlen hithűségnek, erkölcsi nemes felfogásnak és vallási életnek áldott tűzhelyei.

   Minden plébánián helyezzetek gondot arra, hogy ezek a társulatok továbbra is fennálljanak és mint egykor, úgy most is ”új buzgósággal” telítsék híveink szívét.

–Márton Áron püspök körlevele, 1946. szeptember 28, Gyulafehérvár–

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…