28. március, 2021Ismeretterjesztés Márton Áron – Nevelői munkánk elsőrendű feladata, hogy az igazmondás szentségének útjára visszavezessük az ifjúságot bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
negyedik imaalkalom – 2.rész – 2015. április 21.
– Kolozsvár – Szent Mihály templom –

   Az igazmondás. ”Sorsközösségre rendelt népek is gyűlöletes híreket terjesztettek és szítottak egymás ellen. E cél elérésére a tények nyilvánvaló elferdítéséről, vagy szándékos megváltoztatásától sem riadtak vissza.”

Jakubinyi György érsekatya püspöki ezüstmiséje a gyulafehérvári székesegyházban.

   Nevelői munkánk egyik nagy és elsőrendű feladata, hogy az igazmondás, az adott szó és ígéret szentségének útjára visszavezessük az ifjúságot. Ne szűnjünk meg a szülőket és nevelőket állandóan figyelmeztetni és arra kérni, hogy a gyermekektől az igazmondást kérlelhetetlenül megköveteljék és maguk is a gyermekek előtt mindig igazat beszéljenek, ne ijesztgessék nem létező szörnyekkel és mesebeli lényekkel.

   A szokványos büntetések helyett igyekezzünk nevelő munkánkban a gyermek ígéretét venni, azt ellenőrízni és következetes gyakorlatát megdicsérni. Mondja meg az igazat akkor is, ha vétséget követett el. Ismerje be tévedését, ha tévedett. Legyen készséges  arra, hogy a tények, körülmények ismeretlen részeinek megismerése után véleményét helyestbítse.

   Embertársunk jelleméről, cselekedeteiről, magatartásáról a bírálatban legyünk óvatosak, mert mindig lehetnek előttünk ismeretlen, belsőindítóokok, melyeknek hatásairól nem tudunk. Főképp ne alkossunk véleményt, illetve ne mondjunk ítéletet hallomásból vett értesülések alapján. Ha a gyermekkel valami megtörtént esetet elmondatunk, szoktassuk hozzá, hogy a tényeket, s a maga szerepét is a valóságnak megfelelően, nagyítás vagy ferdítés nélkül adja elő.

   Hivatkozzunk a magyar ember szótartására, mely egykor ékessége volt népünknek. Népmesékkel és méginkább a történelem példáival mutassuk be ennek az ősi erénynek szépségét és szükségességét. Az igazmondás, az adott szó és az ígéret szentsége különösen érvényesül a cserkészetben, mely ezeknek fejlesztését hathatós eszközökkel támogatja.

   Ahol tehát ezek az eszközök rendelkezésre állnak, mint jól bevált módszerek, ma is eredményesen alkalmazhatók. Minden igazság forrása Isten, kinek szava maga az igazság. A Szentírásnak, mint Isten szavának ismerete, olvasása, elmélkedése ugyancsak értékes és természetfölötti magasztossággal beövezett eszköze az igazság megszerettetésének.

– részlet Márton Áron püspök  1945.december 20-án, –
– az Egyházmegyei Tanács rendkívüli közgyúlésén mondott beszédéből –