26. augusztus, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Népünk áhitatában mindig fontos szerepet töltött be a Nagyboldogasszony bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
nyolcadik imaalkalom – 1.Rész – 2015. augusztus 9.
– Kolozsvár – Szent István templom –

   Május 1. keltezéssel a Szentatya kérdést intézett hozzám, hogy Szűz Mária mennybevitelének titka tisztelet tárgyát képezi-e híveink körében, és ennek a titoknak ünnepélyes definiálása kívánatos-e előttem.

Népünk áhitatában mindig fontos szerepet töltött be a Nagyboldogasszony

   Nemrég ugyanis két fólió kötetben összegyűjtötték és a Vatikán nyomdájában kiadták azokat az egyre gyakoribb kéréseket és posztulációkat, amelyeket a világegyház minden részéből érkeztek Rómába a Boldogságos Szent Szűz mennybevitelének ünnepélyes definiálását kérvén.

   Népünk áhitatában mindig fontos szerepet töltött be a Nagyboldogasszony, vagyis az Assumpta tisztelete, s így nemcsak örömmel csatlakozunk az egyetemes Egyház óhajához, hanem a Gondviselés külön ajándékát látjuk abban, hogy a Szentszék épp most készül ennek a számunkra oly jelentős hittitoknak ünnepélyes kinyílvánítására.

   Alkalmat ad ez a körülmény minden lelkipásztornak, hogy a Nagyboldogasszony tiszteletének hazai történetét ismertetve megerősítse híveinek lelkében a Szűzanyába vetett bizalmat, a hithűséget és az ősi hagyományokhoz való ragaszkodást.

   Alkalmat ad továbbá arra, hogy a Boldogságos Szűz mennybevitele titkának magyarázata által a szent hitben való ismereteket elmélyítse a hívekben, s őket a napjainkban dívó anyanyelvűség, evilágiasság ellen fölvértezze. Alkalmat ad végül arra, hogy az ősi Mária tisztelet újravirágzása révén a Szentszék iránti tisztelet, hódolat és engedelmesség szellemét is ébrentartsa és megőrízze.

   Elrendelem tehát, hogy minden templomban, nyilvános vagy félig nyílvános kápolnában, az alábbi szöveget felolvassák és a munkaév folyamán, különösképp a Mária ünnepek alkalmával, vagy felnőttek hitoktatásában, a lelkipásztorok erről a tárgyról gyakrabban prédikáljanak.

–Márton Áron püspök körlevele, 1946. szeptember 28, Gyulafehérvár–

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…