6. június, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Nekünk sosem kell semmitől sem félni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
ötödik imaalkalom – 7.Rész – 2015. május 10.
– Kolozsvár – Kálvária templom – Monostori plébánia –

   Az egész kereszténység a hitre épít fel mindent. Ez az üdvözülés kezdete, ez a keresztény gondolkodásnak, ítéletnek, értékelésnek alapja, ez akarásunknak, munkánknak és életünknek hajtóereje.

Kolozsmonostor-Kalvaria-templom

   Nemcsak egyszerű elfogadása a hit igazságainak, mint ahogy egy hivatalos leiratot elfogadunk, hanem életünknek teljes alávetése a hit igazságai szerint. Az egész értelmi és akarati világunkat áldozatul kell hozni az Istennek.

   Faulhaber bíboros a világháború alatt – az első világháború alatt –, mint speyeri püspök, a német hadseregnek volt tábori püspöke. Látogatásai alkalmával a flandriai harctéren egy kórházba került, ahol csupa vak katona feküdt.

   A püspök egy osztrák katonánál imádságszöveget talált, amely így hangzott: „Uram Istenem, őrízd meg szemem világát, de ha nem lehet, legalább értelmem világát, és ha azt is elveszed, ne oltsd ki hitem fényét.” „A hit oltár, semmi sem kedves az Istennek, amit nem hitből nyújtunk neki” – mondja Aquinói Szent Tamás.

   Tényleg az értelem és akarat áldozatát mutatják be a hit oltárán. Szent Ambrus azt kérdezi: „Ha Istennek nem hiszel, akkor tulajdonképpen kinek hiszel?” és nem is volna rossz ezt végiggondolni, hogy ki mindenkinek hiszünk mi! Mily könnyen elhisszük az emberek beszédeit, kijelentéseit, csak egyedül az Istennel szemben kételkedünk.

   Nekünk sosem kell semmitől sem félni. A mi hitünk Krisztuson alapszik és mi tudjuk, hogy kinek hiszünk.

– részlet Márton Áron püspök körleveléből, –
– Gyulafehérvár, 1944. április 1 –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…