30. augusztus, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Nagyboldogasszony napján templomaink búcsúünnepét minnél nagyobb bensőséggel és fénnyel ünnepelték meg bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
nyolcadik imaalkalom – 3.Rész – 2015. augusztus 9.
– Kolozsvár – Szent István templom –

   A mi népünk nemcsak ”boldognak” mondja Szűz Máriát, hanem régi időktől fogva ezt a szép ritka nevet adta neki: Nagyboldogasszony.

Csíknagyboldogasszony - főoltár a római-katolikus templomban.

   A tudósok kutatják ennek a csak nálunk ismert névnek gyökereit, eredetét és történetét. Elégséges annyit tudnunk, hogy őseink kezdet óta ezzel a névvel jelölték Szűz Mária mennybevitelének és égi megdicsőülésének a titkát.

   Ezért hívjuk ma is a Boldogságos Szent Szűz mennybevitelének ünnepét, melyet minden esztendőben augusztus 15-én szoktunk bensőséges áhítattal megülni, Nagyboldogaszzony napjának.

   Azt akarták őseink ezzel a névvel kifejezni, hogy minden nagyasszony fölött boldog a Szűzanya, mert ő felvitetett a mennyekbe, megdicsőült, s mint királynő uralkodik Fia, a mi Megváltónk és Királyunk mellett. Már kétszáz évvel ezelőtt a katolikus nép Erdély-szerte úgy énekelte:

Betellik itt a Dávid zsoltára,
Kit éneklett világ hallatára:
A Királynő Királyunk jobbjára
Állapodik örök társaságra.

  De a boldogok között is nagynak, legnagyobbnak dicsőíték őseink a Boldogságos Szűzet, mert első hely illeti meg a boldogok között:

Téged illet Mennyben Tisztelet
Az angyali szép fényes karok felett
Fiad után végy második helyet,
Mert nincs Hozzád ki hasonló lehet.

   Őseink nemcsak tudomásul vették, s áhítattal ünnepelték Szűz Mária kiváltságos megdicsőülését, hanem a templomok egész sorát szentelték a Nagyboldogasszony tiszteletére (egyházmegyénkben 27 templom ünnepli Nagyboldogasszony napján búcsúját), és falvakat neveztek el róla (Csíknagyboldogasszony, Kisboldogfalva, stb.).

   Áhítatos kegyelettel őrízzétek ti is ezeket a régi szép neveket és Nagyboldogasszony napján templomaink búcsúünnepét minnél nagyobb bensőséggel és fénnyel ünnepelték meg.

 –Márton Áron püspök körlevele, 1946. szeptember 28, Gyulafehérvár–

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…