11. szeptember, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Mária főképp veszedelmek idején mutatja meg hathatós támogatását bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
nyolcadik imaalkalom – 6.Rész – 2015. augusztus 9.
– Kolozsvár – Szent István templom –

   Krisztusban szeretett híveim! Íme így élt őseink szívében a Nagyboldogasszony iránti tisztelet és mennyei hatalmába vetett bizalom. Ezt a tiszteletet ma különösképp ápolnunk kell a gyermekek lelkében, és ezt a bizodalmat föl kell élesztenünk a mai nehéz napok közepette.

Mária főképp veszedelmek idején mutatja meg hathatós támogatását. - Főoltárkép a borszéki római-katolikus templomban.

   Mária főképp veszedelmek idején mutatja meg hathatós támogatását. Rajtunk múlik azonban, hogy hithűségünk töretlenségével és neki tetsző élettel ezt a segítséget meg is érdemeljük. Az Úr Jézus nem feledkezik meg égi dicsőségében Édesanyjáról, hanem fölemeli magához és már most dicsőségének részesévé teszi.

   Milyen fenséges, isteni példaadás, kedves Híveim, hogy a gyermek becsülje meg szüleit és felnőtt korában  is hálával gondoskodjon róluk. ”Tiszteld atyádat és anyádat, ez az első ígérettel tett parancs, hogy tudniillik jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön.” (Efez 6, 2-3)

   Ma ismét vannak kísértések, melyek a szülők ellen lázadásra, s az ősi hagyományok és családi erkölcsök áldásos útjának elhagyására ösztönzik az ifjúságot. Ez az ösztönzés a kísértő szava, mely bűnös utakra csábít, romlásra vezet!

   A gyermek hálátlansága a legrútabb vétek, melyet a Szentírás kemény szavakkal ostoroz. Legyenek az ifjak elővigyázatosak és tartsák szem előtt mindig, hogy itt a földön sem lehet jó soruk, ha édes szüleiket meg nem becsülik.

   Az Úr Jézus nemcsak Szűz Mária lelkét dicsőítette meg, hanem testét is. Ezzel is arra oktat, hogy a Mindenható nemcsak a lélekről gondoskodik, hanem a testről is, nemcsak lelki javakkal halmoz el, hanem az anyagi élet javait is Neki köszönhetjük.

–Márton Áron püspök körlevele, 1946. szeptember 28, Gyulafehérvár–

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…