2. április, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Lelkiismeretvizsgálatra intenek a rombadőlt falvak, városok és füstölgő házak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
harmadik imaalkalom – 1.rész – 2015. március 22.
– Kolozsvár – Kerekdomb – Jézus Szíve templom –

  A nagyvilág eseményei és a nagyböjti szent idő emlékeztetései komoly lelkiismeretvizsgálatra intenek. Az Úr az ajtó előtt áll és kopogtat.

Kolozsvár - Kerekdomb főoltár.

   A nagyvilágban népek állanak egymással szemben állig felfegyverkezve s országok vannak, amelyeknek minden zugát betölti a rémület és a sebesültek, hajléktalanok, fogságbaesettek, menekültek, árvák és özvegyek sírása. Ezer és ezer ifjú élet lobban ki idő előtt és tetterős, munkás kezek hullanak le bénultan, mert a békés építőmunka szerszámai helyett öldöklő fegyvert kellett fogniok.

   Amikor hamvazószerdán nálunk a pap a meghajtott fejekre a meszentelt hamut hintette, tőlünk nem is olyan messze ágyúk dörgése, bombák robbanása, gépfegyverek kattogása, harcikocsik dübörgése, rombadőlt falvak, városok és füstölgő házak hirdették, hogy a háború sötét szelleme elszabadult és a bűn és emberi vadság véres, kegyetlen szüretelésbe kezdett.

                —részlet Márton Áron püspök  körleveléből – Gyulafehérvár, 1940. február 20—

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…