27. június, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Krisztus papjának elutasíthatatlan kötelessége, hogy az igazság mellett kiálljon és az emberben a testvérét nézze bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
hatodik imaalkalom – 3.Rész – 2015. június 21.
– Kolozsvár – Szent Péter és Pál templom –

   Krisztus papjának elutasíthatatlan kötelessége, hogy az igazság mellett kiálljon és az emberben – bármilyen hitet valljon és nyelvet beszéljen is – a testvérét nézze. Kötelez erre, Tisztelendő Testvéreim, a keresztény cím, amelyet annyiszor használnak föl igen különböző értelmezéssel, jelszó gyanánt.

Szent Péter és Pál templom Kolozsvár - Lourdes-i Szűzanya.

   Aki felebarátja ellen vét, veszélyezteti a kereszténység kétezer évi munkájának egyik nagy eredményét, az emberek testvériségének gondolatát. Nem keresztény, hanem pogány szellemben jár el, s – akarva, nem akarva – csatlakozik azokhoz a törekvésekhez, amelyek fajokra, elkülönült társadalmi osztályokra és önző szövetkezésekre bontották, egymással szembeállították és kibékíthetetlen ellenségeskedésbe hajszolták a népeket.

   Aki a felebaráti viszonyt az emberek egyik csoportjától, bármilyen meggondolások alapján elvitatja, az magára vonja az ítéletet, hogy adott esetben őt úgy tekintsék, mint “pogányt és vámost”, ami az evangélium nyelvén törvényenkívüliséget jelent.

   Kötelez a bátor kiállásra az ifjúság várakozása is. Az ifjúság az eszmék, jelszavak és szervezkedések összevisszaságában, az élet más síkjain: az erkölcs, a társadalom, a politika, sőt a tudomány síkján és a tiszta eszményekért hevülő lélekkel figyeli, honnan hangzik föl a tisztán csengő ige, amelyhez a csalódás veszélye és kockázatai nélkül lehet csatlakozni; várakozva nézi, hol tűnik föl élő valóságként – a szélkakasok és alkalmi színváltások tarkaságából – az a határozott magatartás, mely tiszteletre méltó és követésre érdemes.

– részlet Márton Áron püspök Kolozsváron, –
– a papszentelés alkalmával mondott beszédéből, –
– 1944. május 18, Szent Mihály templom –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…