30. június, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Krisztus követségében jártok, induljatok hát bátran, fölemelt fejjel és elszánt lélekkel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
hatodik imaalkalom – 5.Rész – 2015. június 21.
– Kolozsvár – Szent Péter és Pál templom –

   Kedves Fiaim! Két hónappal ezelőtt, amikor a szerpapságot adtam föl nektek, azt mondtam: lehet, hogy vértanúságra avatlak föl titeket.

Krisztus követségében jártok, induljatok hát bátran, fölemelt fejjel és elszánt lélekkel

   S ezt megismétlem most is: lehet, hogy üldöztetéseket kell elszenvednetek; lehet, hogy gúnyolni és sárral fognak dobálni; lehet, hogy hála és elismerés helyett hálátlanság lesz a fizetségtek. De a szent hivatalunkkal járó kötelességek teljesítésétől nem riaszthat vissza sem a börtön, sem emberi tekintetek.

   Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség. Krisztus követségében jártok, induljatok hát bátran, fölemelt fejjel és elszánt lélekkel. Legyetek az igazság védői és a szeretet apostolai. Közvetítsetek Isten és az ember között.

   A szentmiseáldozat és a szentségek erejével nyissátok meg az eget és hozzátok le, közvetítsétek bőségesen a beteg emberiség számára Isten gyógyító kegyelmét és megváltó irgalmát. Legyetek a bénának lába, a vaknak szeme, az árváknak, szegényeknek, az elesett és szenvedő emberek nagy tömegének gondviselő atyja.

   Vállaljátok a gondjaitokra bízott hívek küzdelmes életét, sorsát és bajait. S álljatok az őrhelyen, ahová küldöttek, hősi elszántsággal a legnagyobb veszély idején is. Útravalóul Isten nevében főpásztori áldásomat adom s hiszem, hogy a hívek imádsága a fölemelt emberek és az Istennel kibékített lelkek hálája fogja kísérni munkátokat. Úgy legyen!

– részlet Márton Áron püspök Kolozsváron, –
– a papszentelés alkalmával mondott beszédéből, –
– 1944. május 18, Szent Mihály templom –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…