22. április, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Krisztus a földi szenvedéseket örömre tudja fordítani bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
harmadik imaalkalom – 9.rész – 2015. március 22.
– Kolozsvár – Kerekdomb – Jézus Szíve templom –

   Az élet a történelem mozgató ereje. Népek hullanak ki az idő rostáján, s Isten titokzatos keze új népeket lök a történelem színpadára; társadalmi rendeket, gazdasági rendszereket, életelveket temetnek el az elsuhanó századok, s új társadalmak, gazdasági rendszerek és világnézetek támadnak a régiek helyett; kultúrák halnak meg és új kultúrák születnek, hogy átalakítsák a föld színét és birtokba vegyék az ember szívét és szellemét.

Márton Áron püspök szobra Csíkszentdomokoson.

   Mindaz, ami tudományban és politikában, emberek és népek életében történt és történik, az idő tengerén hányódó embernek az örökös harca az egyetemes elmúlással szemben. A szív minden dobbanása, minden lélegzetvételünk, tettünk, felvillanó gondolatunk és érzésünk az ember olthatatlan vágyát, élniakarását hangoztatja. És erre az egyetemes vágyra és hősi erőfeszítésre válaszol a Húsvét megrendítő valósága.

   Isten Fia, az Úr Jézus, az üres sírra mutat és azzal bizonyítja, hogy igaz, amivel bíztatott: ”Azért jöttem, hogy életetek legyen és bővében legyen” (Jn 10, 10). Küld szenvedéseket, nehéz próbák elé állít, sokszor a fájdalom tüzébe dob, de Maga járt elöl ezen az úton. Felvérzett vállain roskadozó testtel, gyűlölet és gúny között vitte keresztjét a Koponyák hegyéig, hogy a szenvedés értékéről és életfakasztó erejéről meggyőzzön.

   Az elmúlást és halált a világ rendjében törvénnyé tette, de feltámadásával bizonyította, hogy a halál nem a megsemmisülés jele, hanem új örökkétartó életnek a kezdete. Krisztusban szeretett Híveim! A Húsvét valóságában bírjuk Isten csalhatatlan biztosítékát, hogy Krisztus a földi szenvedéseket örömre tudja fordítani és a nagy számadás napján a mi elporladt csontjainkat is életre fogja szólítani.

   Nézzünk bizalommal a keresztre, és vérző szívünket mutassuk fel Annak, Aki azon függött és Akinek hatalma van, hogy szomorúságunkat örömre változtassa és minket is elvezessen oda, ”ahol nincs többé halál, sem gyász, sem fájdalom” (Jn 10,10).

– részlet Márton Áron püspök  körleveléből –
– Gyulafehérvár, 1941. március 4, a Hétfájdalmú Szent Szűz ünnepén –

Lejegyezte: Bíró Jolán Ilona

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…