30. január, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron Imalánc – 3.Rész – A kiszélesített iskola bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A kiszélesített iskola, vagy az iskolánkívüli népművelés az a problémánk, amelyet tapogatunk, nagyon műkedvelő módon itt-ott meg is kezdtünk, de gyökerében még nem fogtunk meg.

Éli, Éli, lamma szabaktani? - Kolozsvár piarista templom.

   Panaszkodunk – újabban elég sűrűn –, hogy népünk elmaradott és rossz, hogy különösen az ifjúság elveszítette az apák tisztes erkölcsi érzékét, faji és keresztény tájékozóképességét. Romlik s az ősök szent hagyományaihoz mind hűtlenebb lesz.

   Gyökértelenül, a vallásos talajból is kiszakadva, romboló eszmék hátán a romlás lejtője felé sodródik. Mi lehet abból az ifjúságból, melyet magára hagyunk éppen akkor, amikor az életben való tájékozódáshoz szükséges legelemibb, komoly ismereteket nem szerezte meg s a határozott lelki alkat kijegecesedése még meg sem kezdődött?

   Mi legyen belőle, ha ráhagyjuk a jellem fprmálását a jó és rossz ösztönök mindig bizonytalan kimenetelű harcára, az ismeretek pótlását, az életkérdések között való eligazodást pedig az üzleti serénység, vagy a rossz szándékú érdeklődés munkájára?

                                          – Márton Áron püspök – Erdélyi Iskola 1935/36 –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…