21. május, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Emberszeretet. – Le kell győzni a rideg önzés szellemét. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
negyedik imaalkalom – 7.rész – 2015. április 21.
– Kolozsvár – Szent Mihály templom –

   Amint XII. Piusz pápa mondja: újra kell nevelni a társadalmat és újra a krisztusi szeretetparancs erkölcsi, lelki és természetfeletti magaslataira kell emelni.

Jakubinyi György érsekatya püspöki ezüstmiséje a gyulafehérvári székesegyházban.

   Mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy az egész erkölcsi és vallási életüket – egyénileg és közösségben is – a legfőbb parancs irányítása, az a szeretet, mely nemcsak külső tettekben nyilatkozik meg, hanem Krisztus példájára áldozatra is kész, mert meggyőződésből és szívből fakad.

   Ez a szeretet egyúttal a keresztény hivatástudat betetőzése. Krisztus Urunk feláldozta életét, hogy hivatását, a mi megváltásunkat megvalósítsa. Ez a legszentebb áldozat megújul minden szentmisében, hogy ott mi is töltekezzünk Krisztus szeretetéből és a megváltás gyümölcseiből részesüljünk.

   Már a kisgyermekeket ránevelhetjük az áldozathozatal gyakorlására. Szigorral és szeretettel törjük le a gyermeki önzés megnyilatkozásait és ügyeljünk arra, hogy a gyermek szívesen ossza meg játékát, ételét testvéreivel, később iskolatársaival és a rászoruló szegényekkel.

   Az iskolai közösségben, főképp internátusainkban igyekezzünk a kisebbek egyenjoguságának elismerését keresztülvinni a gyakorlatban is. Általában mindig tartsuk szem előtt, hogy krisztusi szeretetből csak ott beszélhetünk, ahol az igazságosség követelményeinek mindenben eleget tettünk.

   Negatíve a durvaság, egymás iránti tiszteletlenség és a szeretetre sérelmes, illetve káros egyéb megnyilatkozásokat kellő módon leszerelni ugyancsak fontos nevelői feladat. Persze a nevelőnek arra is kell gondolnia, hogy maga ne adjon rossz példát ilyen vonatkozásban a gyermekeknek.

   Az egymásért való ima, munka, áldozatvállalás, általában a közösségi érzés ápolását szolgáló eszközök egyben a szeretet élesztői is. Állítsuk gyakran az ifjúság elé az emberiség nagy hőseit és szentjeit, az Egyház vértanúit és apostolait, akik a Jó Pásztor példájára nem átallották életüket is feláldozni testvéreikért.

   ”Nagyobb szeretete ugyanis senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiuért” (Jn 15, 13) A nevelői tapasztalat és gyakorlat meg fogja mutatni, miként lehet a mai nehéz körülmények között is eredményes nevelői munkát végezni.

– részlet Márton Áron püspök  1945.december 20-án, –
– az Egyházmegyei Tanács rendkívüli közgyúlésén mondott beszédéből –

Lejegyezte: Bíró Jolán Ilona

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…