30. április, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Első a kötelességtudat gondos nevelése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
negyedik imaalkalom – 3.rész – 2015. április 21.
– Kolozsvár – Szent Mihály templom –

   Közösségtudat. ”A kereszthordozó emberiség egyik elkínzott, fájó tagja vagyunk mi is.” Ez a keresztút csak úgy vezethet egy boldogabb  és föltámadást hozó jövőbe, ha a közös terhek viselésében egymást segítjük és a munka reánk eső részét becsülettel vállaljuk. 

Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje ahhoz, aki vigaszul a Szentlelket küldte.

   Első tehát a kötelességtudat gondos nevelése. Már a családban, mely minden közösség alapsejtje és a közösségi élet legfőbb iskolája, követeljük meg szigorúan a gyermekektől köteles munkájának minden emberi tekintettől, jutalom stb. független vállalását és elvégzését. Az iskolában is alkalmas eszközökkel ápolhatjuk minden osztályban a közösség és kötelességtudatot.

   Az összetartás és egyetértés nevelésére használjuk ki minden alkalmat. Minden iskolás gyermek kapjon részt a közösségi munkából (pl. a tanterem tisztántartása stb.). Tűzzön ki közös célt, közös feladatot, közös eszményt (pl. védőszentet) magának az osztály. Egymásnak viseljék a gondját olyan értelemben, hogy korán tudatára ébredjenek az egymás lelkéért viselt keresztény felelősségnek.

   A keresztény felelősségtudatot nagyban éleszti és táplálja a betegekről, szomorúakról való testvéri gondoskodás, az egymásért mondott egyéni és közös imák, a jópélda erkölcsi kötelezettsége, az őszinteség és figyelmesség gyakorlása. A tehetősebbek segítsék a szegényebbeket, a tehetséges, könnyen tanuló a kevésbbé tehetséges társát.

   A közösség- és kötelességtudat ápolására szintén gyakran idézhetjük a történeti példákat. A nemzeti múlt ismerete és becsülése nagyban hozzájárul egy tisztult nemzeti közösség- és kötelességérzés kialakításához. Ismerje meg korán a gyermek azt a legszentebb közösséget, melybe Krisztus gyűjtött össze minket.

   Kapjon fogalmat az Egyház nagyságáról, magasztosságáról, isteni mivoltáról, ismerje meg az egyházmegye közösségét és kapcsolódjon bele mielőbb az egyházközség életébe. Tapasztalat szerint az említett célt minden irányban szolgálja és az egész egyházmegye vagy országrész együvétartozásának, a hitben való közösségnek és erőnek tudatát fokozza egy-egy megrendezett ifjúsági kongresszus.

   Ezeknek, valamint az ifjúsági sajtónak felelevenítését mindenképp kívánatosnak kell mondanunk. Osztálytanács, osztálybizalmi stb., beállítása a közösségi életbe. A közösségi tudat fejlesztésére igen alkalmas az osztálykeret és annak ilyen tartalommal való megtöltése. A hivatalosan is elrendelt osztálytanács és bizalmi rendszer az osztályközösség fejlesztése úgy használható fel, hogy minden egyes növendéket büszkeség, felelősség, együttérzés, segítő szándék, önkéntes, készséges szolgálat és áldozathozatal szelleme töltsön el.

   Itt természetesen az osztályfőnök felelős ennek az egészséges szellemnek kialakításáért. Az osztályfő munkája nem szorítkozhatik a hiányzások igazolására és szaktárgya elmarad anyagának pótlására vagy erkölcsnemesítő könyvek puszta felolvasására, annál sokkal több, az osztályfőnöki órákat eleven, lüktető élet kell hogy áthassa. Ahol valójában sikerült ilyen élményszerűen megoldani az osztályfőnöki órát, ott a növendék azt alig várta.

– részlet Márton Áron püspök  1945.december 20-án, –
– az Egyházmegyei Tanács rendkívüli közgyúlésén mondott beszédéből –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…