28. augusztus, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Egyre újabb fényességet sugároz reánk a Boldogságos Szűz ragyogó csillagkoszorújával. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
nyolcadik imaalkalom – 2.Rész – 2015. augusztus 9.
– Kolozsvár – Szent István templom –

   A Szentlélek csodálatos módon irányítja, élteti és fejleszti az Egyház életét, s bár jelenléte láthatatlan, kegyelmi irányításának számtalan jelét tapasztalhatjuk minden időben.

Egyre újabb fényességet sugároz reánk a Boldogságos Szűz ragyogó csillagkoszorújával.

   Ilyen jel ez is, hogy nehéz időben mindig újra fölébreszti a hívek szívében a segítő Mária iránti tiszteletet, s egyre újabb fényességet sugároz reánk a Boldogságos Szűz ragyogó csillagkoszorújával.

   A múlt század viharos szakaszaiban, amikor az Istentől elfordult földi hatalmak a keresztényekért ismét üldözni és sanyargatni kezdték, Krisztus Urunk földi helytartóját száműzték, majd önkéntes fogságra kényszerítették, a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz ragyogó jelenése erősítette meg a csüggedő szíveket és öntött új erőt, lelkesedést a hívekbe.

   Most pedig, amikor még mindig sötét viharfelhők gomolyognak hőn szeretett Anyaszentegyházunk hajója és a nemzetek élete fölött, a hajnali szép Csillag, a segítő Mária újabb vígasztalást szán és mennybevitelének titkát gyújtja meg világító fényként előttünk.

   A világegyház minden részéből ugyanis számtalan kéréssel ostromolják a Szentatyát, hogy ezt a titkot, melyet ősidőktől fogva oly nagy áhítattal szokott megünnepelni a keresztény nép, ünnepélyesen nyilvánítsa ki, mint annak idején az efezusi zsinat Szűz Mária Istenanyaságának titkát, IX. Pius pápa pedig a Szeplőtelen Fogantatást.

   Ehhez a kéréshez mi is nagy örömmel és lelkesedéssel csatlakozunk, mert nagy lelki vígasztalással látjuk ebben is teljesülni azt a jövendölést, amelyet a Boldogságos Szűz hitdetett egykor a Magnificat énekében: ”Íme boldognak fog engem mondani minden nemzedék”. (Lk 1, 48)

–Márton Áron püspök körlevele, 1946. szeptember 28, Gyulafehérvár–

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…