28. április, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Az őszinte nevelői munka nagyobb rátermettséget és több fáradtságot igényel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
negyedik imaalkalom – 1.rész – 2015. április 21.
– Kolozsvár – Szent Mihály templom –

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének
tavaszi lelkigyakorlatos napjainak keretén belül.

   A múlt keretei között is a nevelés könnyen szem elől tévesztette igazi célját; sok esetben megelégedett azzal,  hogy csupán a társas élet hagyományos formáira és tisztes gyakorlataira szoktasson.

Tisztísd meg szívemet Istenem, hogy méltóképpen vehessem magamhoz a Te Szent Testedet!

   Sokan nem vették észre, hogy a külső magatartás nem mindig benső meggyőződés gyümölcse. Így történhetett meg, hogy az egyénekben az adott szó becsülete, a tekintélytisztelet, a kötelességtudat, az emberi jogok tiszteletbentartása, a külső keretek bomlásával alapjaiban rendült meg, és válságba sodorta társadalmunk jelentős rétegeit, főképp az ifjúságot.

   Ahogy az egészséges gyümölcsfát a gyámkaró támogatja, de szabad fejlődésében gátolhatja is, úgy most nélkülözzük ugyan a sokszor hazug, külső keretek támaszát, de új lehetőség nyílik arra, hogy az eddig elfojtott belső tartalom erőteljesebben bontakozzék ki, nevelő munkánk első vonalába kerüljön.

   Az előttünk álló nevelői feladat alkalmat ad  és egyben kötelességévé teszi a nevelőnek, hogy teljes odaadással törekedjék az  örökérvényű erkölcsi normák és az örök  emberi eszmények kialakítására. Ez az őszinte nevelői munka nagyobb rátermettséget és több fáradtságot igényel, de mélyebb és igazibb eredményt ígér: egy olyan társadalmat, melyben a meggyőződés, a becsület, az áldozatkész szeretet irányítja az emberek életét.

   Arra kell törekednünk tehát, hogy a közös és tervszerű munkával a krisztusi lelkületet, valamint az egyéni és közösségi élet emelkedéséhez elengedhetetlen pozitív erényeket újra plántáljuk az ifjúság lelkébe.

— részlet Márton Áron püspök  1945.december 20-án, —
— az Egyházmegyei Tanács rendkívüli közgyúlésén mondott beszédéből —

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…