12. szeptember, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Az élet keresztje alól mi sem vonhatjuk ki magunkat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
nyolcadik imaalkalom – 7.Rész – 2015. augusztus 9.
– Kolozsvár – Szent István templom –

   De csak úgy érdemeljük meg Isten atyai gondoskodását, ha mi sem mulasztjuk el Istennel szemben kötelességeinket. Csak úgy leszünk méltók Isten segítségére, ha nemcsak az anyagiakért törjük magunkat, hanem a lelki javakra törekedjünk.

Az élet keresztje alól mi sem vonhatjuk ki magunkat.

   Megmondotta ugyanis az Úr: ”Keressétek először az Isten országát és igazságosságát, és ezek mind hozzáadatnak nektrek”. (Mt 6, 33).

   Végül ne feledkezzünk meg arról, hogy az Úr Jézus, aki önként vette vállaira a legsúlyosabb keresztet és irántunk való szeretetből föláldozta magát érettünk a keresztfán, szeplőtelen Anyját sem kímélte meg az élet keresztjétől.

   A  Fájdalmas Anya ott állott a Golgotán a kereszt tövében s együtt szenvedett Fiával. Mikor tehát a Nagyboldogasszony  mennybevitelét, s megdicsőülését ünnepeljük, bizalommal tekintsünk fel a Fájdalom Anyjára.

   Az élet keresztje alól mi sem vonhatjuk ki magunkat, de ne veszítsük el bizalmunkat, reményünket és hitünket a fájdalom óráiban. Isten szent Anyja, a mi Nagyasszonyunk és égi Anyánk tud segíteni és meg is fog segíteni, ha Krisztusért türelemmel és áldozatos lelkülettel viseljük el a megpróbáltatásokat.

–Márton Áron püspök körlevele, 1946. szeptember 28, Gyulafehérvár–

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…