25. június, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Az Egyház üldöztetéseket kellett magára vegyen, de magára vette bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
hatodik imaalkalom – 1.Rész – 2015. június 21.
– Kolozsvár – Szent Péter és Pál templom –

   Isten jóságából föladtam a szent papi rendet fiatal testvéreimnek, s ez alkalomból most fölszentelt testvéreimhez, de egyúttal összes papjaimhoz kívánok szólni arról a kötelességről és magatartásról, melyet jelen körülmények között hangsúlyozni szükségesnek látok.

Szent Erzsébet alamizsnát oszt - Kolozsvár Szentpéteri templom.

   A világ a gyűlölet és ellenségeskedés tüzében ég – amint Szentséges Atyánk békeimádsága is mondja – saját gonoszságának áldozataként. Az Egyház – híven isteni alapítójának parancsához – a felebaráti szeretet következetes vállalásával és szorgalmazásával tudatosította az emberi nem egységének, egyetlen nagy családba való tartozásának a gondolatát.

   Üldöztetéseket kellett magára vennie, de magára vette; évszázadok erőfeszítésébe, nevelőmunkájába került, de a nehézségektől nem riadt vissza, hogy a rabszolga és a szabad közötti pogány különbséget megszüntesse, és hogy ezen túlmenően a különböző fajú, nyelvű és színű népeket a különböző és sokszor elválasztó tulajdonságok ellenére az embertestvériség egyetemes gondolatában egyesítse.

– részlet Márton Áron püspök Kolozsváron, –
– a papszentelés alkalmával mondott beszédéből, –
– 1944. május 18, Szent Mihály templom –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…