17. március, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Aki a hitet elveti, az megfeledkezik az Istenről és az emberiességről is bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
második imaalkalom – 8.Rész – 2015. február 12.
Kolozsvár, Szent Mihály templom  

   Szeretett híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül.

Márton Áron életpéldája áll, mint a fenyő a viharban!

   Keresztény és emberi életünk alapja a hit és ugyanakkor számunkra őseinktől való drága örökség, amelyhez apáink hűségesen ragaszkodtak és amelyért sok áldozatot vállaltak. Ahogyan az Apostol tanítja, hit nélkül nem lehet senki sem kedves Isten előtt (Zsid 11,6).

   A hit tárgya a láthatatlan valóság és ezért mindig nehézséget jelent az embernek. A mai embernek különösképpen, amikor a tudomány, kultúra, társadalmi élet egyaránt elfordult a hittől. Az idősebb nemzedék, amelyik átélte a háború borzalmait, és a sok változást, amelyen átment az emberiség élete, megtanulta, hogy aki Istent elveti, az könnyen megfeledkezik az emberiességről is, s hogy a világ állandó változásában csak a hit az, ami nem változik, amibe belekapaszkodhatunk.

   Az örökkévalóság a mi menedékünk – olvasható a marosvásárhelyi temető egyik sírkövén. A fiatalabb nemzedéknek nincs ilyen tapasztalata, és alkalma sincsen, hogy megismerje a hit alkotásait és értékeit.  Bizalommal kérem a szülőket és papjaimat, úgy véssék be értelmükbe és szívükbe a hit igazságait, hogy a megtartó családi és otthoni környezetből kiszakadva se veszítsék el. A hitre építsék egyéni és családi életüket. Ezzel adják nekik a legdrágább örökséget.
— részlet a híveitől búcsúzó Márton Áron püspök körlevebéből, 1980. május 15 —

   Könyörögjünk. Istenünk, menedékünk és erősségünk, hallgasd meg egyházad könyörgéseit, hisz te vagy a jámborság szerzője és add meg, hogy akik hittel kérik  ezt tényleg meg is kapják, Krisztus, a mi Urunk által.

Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki,
hogy igazságodnak őre, a szomorúaknak védelmezője
és népednek jó pásztora legyen.
Add, hogy tanítása és példája
Világító jel legyen mindannyiunk számára.

Lejegyezte: Bíró Jolán Ilona

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…