4. április, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – A világ fiai is ki merik mondani: az életet egészségesen csak az isteni törvények szellemében lehet rendezni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
harmadik imaalkalom – 3.rész – 2015. március 22.
– Kolozsvár – Kerekdomb – Jézus Szíve templom –

   Az emberi rendezésnek és berendezésnek ez a nem várt törékenysége gondolkozóba ejtette még a közömbösöket is, és már akadnak a világ fiai között is, akik ki merik mondani, hogy az élet viszonylatait egészségesen csak az isteni törvények szellemében lehet rendezni.

Kolozsvár - Kerekdomb - Ime a Szent Keresztfa, rajta függött valaha, a Világnak váltsága...

   Az első akadály, amit az Isten útjából el kell mozdítani, a gyűlölet. Mert Isten a szeretet Istene, s nem tér be oda, ahol gyűlölet lakozik. Főparancsolatával, amely a többi parancsolatokat mind magába foglalja, az embert szeretetre kötelezte.

   Megparancsolta, hogy szeressük az embert, mint Isten képmását és testvérünket önmagáért; és szeressük ellenségeinket is, őérette. A szeretet gyakorlását nem szavakkal s nem is bizonytalan érzelmek kimutatásával érti, hanem tettekkel.

   Ne törjünk felebarátunk jogos érdeke, anyagi és erkölcsi java ellen, ne gáncsoljuk el tisztességes törekvéseiben, ne tegyünk rosszat neki, ne örvendjünk, s ne használjuk ki szorult helyzetét, hanem siessünk segítségére.

   S ezt a legfőbb isteni törvényt a nemzetek sem kerülhetik meg, ha a saját létüket és más nemzetekhez való viszonyukat tartós, időt és vihartálló alapokon akarják rendezni. Nem könnyű és bizonyára nem is lesz rövid az út, amíg a népek idáig eljutnak.

   Egy nép a maga összességében nem tud egy másik népet gyűlölni, de mindig lesznek, akiket a hatalom és nagyravágyás szelleme megszédít, s akik azt hiszik, hogy akkor szolgálják népük nagy érdekeit legjobban, ha a másik ellen gyűlöletre heccelik. Betegség ez, ami napjainkban odáig fajult, hogy már rokon a súlyos és veszélyes lelki betegséggel.

                —részlet Márton Áron püspök  körleveléből – Gyulafehérvár, 1943. december 31—

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…