28. február, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – A templomon kívül is érdeklődjünk egymás terhe iránt és kölcsönös megértésben hordozzuk azt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
második imaalkalom – 1.Rész – 2015. február 12.
Kolozsvár, Szent Mihály templom

   A hívő ember nem érheti be azzal, ha a templomban együtt van, vagy az áldoztató rácsnál egymás mellett térdel az úr és a szolga.

A hívő ember nem érheti be azzal, ha a templomban együtt van.

   Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk és egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk.

  Ilyen értelemben testvérünk erkölcsi, gazdasági és műveltségbeli elmaradott állapota mindnyájunk gondja s feladata. A tanultnak kötelességei vannak a tanulatlanok, a gazdagnak és tehetősnek a szegények, az erősnek a gyengék és elhagyatottak iránt.

   Az összetartás és tevékeny szeretet hiánya következtében testvéreink százai és ezrei kallódnak el a bűn, a szegénység, a műveletlenség és elhagyatottság útjain. Sok elégedetlenség és gyűlölködés fakad ebből. Sok keserűség, ami az emberek közti békét rontja.

   Keresnünk kell tehát az eszközöket, hogy a szervezettség erejével és az egyéni jóakarat készségével legalább a kiáltó hiányokat pótoljuk, amit menteni lehet, mentsük.

                — részlet Márton Áron püspök első körleveléből –
Gyulafehérvár, 1939.március 31.—

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…