1. május, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – A szülő tisztelete és szeretete minden tekintélytisztelet és következésképp minden közösségi, társadalmi élet alapja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
negyedik imaalkalom – 4.rész – 2015. április 21.
– Kolozsvár – Szent Mihály templom –

   Tekintélytisztelet. A gyorsan váltakozó rendszerek a múltban azzal igyekeztek maguknak tekintélyt biztosítani, hogy az általuk detronizált vezetőket sárba rántották, és a széles nyilvánosság előtt meghurcolták.

A szülő tisztelete és szeretete minden tekintélytisztelet és következésképp minden közösségi, társadalmi élet alapja.

   A következmény nem a  tekintélytisztelet, hanem annak és az elöljárók iránti bizalomnak megrendülése volt. A tekinytélytisztelet hiányának megdöbbentő következményeit a történelem napjainkban is elég példával bizonyítja. Használjuk fel ezeket a szomorú példákat arra, hogy az új nemzedéket észretérítsük és a szülők, egyházi és világi elöljárók iránti tiszteletre sarkalljuk.

   A szülő tisztelete és szeretete minden tekintélytisztelet és következésképp minden közösségi, társadalmi élet alapja. Ezen a téren tehát nincs megalkuvásnak helye. Semmi körülmény sem indokolhatja, hogy a gyermek lázadását vagy mulasztását a szülői tekintéllyel szemben megtűrhessük.

   A szülők iránti tisztelet ápolására és elmélyítésére jobb és nemesebb alapot nem építhetünk, mint az Úr félelmének és a Boldogságos Szűz tiszteletének nevelésével. A történelem és az irodalom is szép példákkal szemlélteti a szülői tisztelet szépségét. Az ”Anyák napja” ügyes megrendezésével is ezt a célt szolgálhatjuk.

   A tekintélytisztelet lényeges eleme az engedelmesség. Ennek hiánya minden erkölcsi bomlás kezdete, virágzása pedig a jobbulás és haladás záloga. Krisztus Urunk példája, aki ”engedelmes volt a halálig” (Fil 2, 8), legyen mindenkor ifjúságunk eszményképe, mely őket az igazi engedelmességre vezethesse.

   Az engedelmesség és tekintélytisztelet fejlesztésében a nevelő, mint elöljáró, egyéni belső értékének igen fontos szerepe volt. Az eddiginél nagyobb mértékben befolyásolja az a tényező a mai ifjúság beállítását a vezetőkkel szemben, következésképp az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezzünk erre.

   Nemcsak egymás becsületére kell vigyáznunk, hogy azt rágalommal be ne feketítsük, hanem saját jellemünk kialakításában is tovább kell dolgoznunk. A tekintélytisztelet ápolásának alkalmas eszköze a község, iskola, közösség múltjának és nagyjainak kultusza, valamint a most élő egyházi és közéleti vezetőinek ismerete, ha lehet személyes érintkezése az ifjúsággal.

   A tekintélytisztelet külső megnyilvánulása az udvariasság. Nagyon kiveszett újabban ez a társadalmi élet vonalán. Éppen ezért a nevelőnek különösen hangsúlyt kell arra helyeznie, hogy a társas érintkezés és az emberies kapcsolatoknak e nélkülözhetetlen kellékét megfelelé, belső tartalommal újra neveljük az ifjúságunkban. Az udvariasság ne legyen pusztán megszokás, hanem igazi megbecsülésnek, tiszteletnek és emberiességnek nemes, őszinte, szívből fakadó megnyilatkozása.

– részlet Márton Áron püspök  1945.december 20-án, –
– az Egyházmegyei Tanács rendkívüli közgyúlésén mondott beszédéből –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…