3. május, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – A munka megbecsülése és elismerése hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek korán megtanulja értékelni a munkát bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
negyedik imaalkalom – 5.rész – 2015. április 21.
– Kolozsvár – Szent Mihály templom –

   Hivatástudat. A nevelésnek is nehéz feladata, hogy a hivatásbeli kötelesség keresztény felfogását, becsületes, százszázalákos vállalását ismét megtanítsa.

Krisztus feltámadott! - Feltámadási oltár a gyulafehérvári székesegyházban.

   A legszerényebb munka (leányoknál a háztartási munka) megbecsülése és elismerése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek korán megtanulja értékelni a munkát, mint kötelességteljesítést és hivatásteljesítést.

   Általános panasz, hogy minden vonalon, ifjúságnál és felnőtteknél egyaránt a kényelmesség, hanyagság vagy egyenesen a munkaszeretet és a hivatástudat hiánya folytán halasztják, kitolják, késleltetik a munkát.

   A pontosság szigorú megkövetelése, a gyermek pontosságranevelése igen fontos tényező tehát a foglalkozásbeli kötelességtudat fejlesztésében. Az iskolás gyermekeknél a hivatásbeli kötelesség eszméjét, az iskolai munkának, mint hivatásnak és az élethivatásra való előkészületnek felfogását kell tudatosítani.

   A rendszeresen végzett iskolai munka is erre nevel. A szorgalmasabb tanulók tekintélyét e szempont hangoztatásával kiemelni, munkáját megjutalmazni, ösztönzőleg hat a többiekre. Ajánlatos az iskolai tanítással kapcsolatban látogatást tenni egy-egy olyann gazdánál, iparosnál stb. aki  épp foglalkozásának százszázalékos, becsületes végzésével szerezte meg mindenki elismerését.

   Középiskolában már tudatosan előkészíthetjük tanítványainkat a jövő hivatásra. Ennek az előkészületnek egyik jól bevál eszköze, ha az önképzőkör vagy a kongregáció keretében alkalmat adunk a nagyobb diákoknak arra, hogy az általuk kiszemelt pályáról előadást tartsanak és jövendő hivatásuk munkakörét, jelentőségét, szépségét megfontolják, kifejtsék, másoknak bemutassák.

   Lehetőleg minden fontosabb életpályát ismertetni kell ily módon. Internátusokban különösképpen, de a családban és iskolában is nagyon fontos szerepe van a napirend beállításának, pontos betartásának. Általában pedig a diák érdeklődési körének, a külvilágban pedig a szaktudásnak tiszteletben tartása és értékelése, nagy mértékben erősíti a hivatásszellemet.

– részlet Márton Áron püspök  1945.december 20-án, –
– az Egyházmegyei Tanács rendkívüli közgyúlésén mondott beszédéből –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…