3. szeptember, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – A Mindenható örök terve szerint a Boldogságos Szűz közreműködése is hozzájárult a mi üdvösségünk elnyeréséhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért,
nyolcadik imaalkalom – 4.Rész – 2015. augusztus 9.
– Kolozsvár – Szent István templom –

   A hívő keresztény lélek azonban nemcsak ünnepelni szerette Nagyboldogasszony megdicsőülését, hanem tudatosítani akarta magában a szent hit tanítását.

A legszebb arcú Szűz Mária - Csíkszentdomokoson Márton Áron püspök szülőfalujában.

   Szent hitünk tanításában elmélyedve átértette és átérezte, hogy a Szent Szűz, akiről már a paradicsomban megjövendölte az Úr, hogy méhének áldott gyümölcsével együtt diadalmaskodni fog a gonoszlélek fölött (Gen 3, 15), nem lehet bűnnek, s következményeinek, a halál romlásának alávetve.

   Úgy hitték eleink és hisszük mi is, hogyha meg is halt Szűz Mária, teste nem oszlott fel a sírban, hanem Krisztus Urunkhoz hasonlóan föltámadott, fölvitetett magas mennyországba és ismét egyesült most már megdicsőült lelkével:

Ez Salamontól megmondatott,
Ezer szépek közül választatott:
Ki fényesen, mint a Nap föltámadott,
Dicsőséggel megkoronáztatott.

   Ennek a közös diadalnak és dicsőségnek, melyet Szűz Mária Fiával együtt ragyog, mélyebb okát abban kell látnunk, amint azt a már idézett régi erdélyi egyházi nép-ének is szépen kifejezi, hogy a Boldogságos Szent Szűz Isten anyja volt, szeplőtelen testéből született a megváltó és Üdvözítő Úr Jézus. Márpedig az Úr Jézus nem engedhette, hogy a szeplőtelen test a férgek martaléka legyen.

Ez ama szép Istennek áldotta,
Kinek méhét Szentlélek szállotta,
Szűz tejével Fiát feltartotta,
Ki a mennyet és földet alkotta.

   Hasonlóképp egy másik régi egyházi nép-énekünk a következő hasonlattal világítja meg ezt a szent hittitkot:

Jöve a Salomon anyja eleibe
Ülteté melléje királyi székébe.
Nem különben Krisztus, Anyja eleibe
Jöve, hogy bevigye ő dicsőségébe,
Ültesse melléje királyi székébe,
Engedelmességgel neki minden lenne.

   Isteni Üdvözítőnket a gyermeki szeretet indította arra, hogy Édesanyját rögtön a halál után új életre keltse, fölvegye magához és mennyei dicsőségének részesévé tegye. Tette ezt annál is inkább, mert a Fájdalmas Anya ezt az azonnali megdicsőülést meg is érdemelte, szent jogot szerzett hozzá.

   Tiszta és áldozatos életével hűségesen szolgálta isteni Fiát a megváltás művében és így a Mindenható örök terve szerint a Boldogságos Szűz közreműködése is hozzájárult a mi üdvösségünk elnyeréséhez.

– Márton Áron püspök körlevele, 1946. szeptember 28, Gyulafehérvár –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…