6. április, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – A keresztény szeretet előtt nincsen idegen és rokon, jóbarát és ellenség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
harmadik imaalkalom – 4.rész – 2015. március 22.
– Kolozsvár – Kerekdomb – Jézus Szíve templom –

   Felebarátunk minden ember, akár jóakarónk, akár ellenségünk, így tanít már a Kiskatekizmus, Isten országában nincsenek ”szkíták és görögök” sem.

Kolozsvár - Kerekdombi templom.

   A kegyelem és a parancsok előtt egyforma minden ember, bármilyen nyelvet beszél és bármelyik fajhoz tartozik. Mindenki meghívást kapott és részese lehet a megváltottság és kegyelem kiváltságos örömeinek.

   Hasonlóképpen a felebaráti szeretet parancsa elvben egyformán kötelez minden embertársunk iránt, de a gyakorlatban alkalmazkodik bizonyos sorrendhez. Nevezetesen: szabályozza a szükség mértéke  és a rokoni vagy más ezzel egyenértékű kapcsolat.

   Isteni Mesterünk, az Úr Jézus az irgalmas szamaritánus örökszép példázatán mutatta be nekünk, hogy a keresztény szeretet előtt nincsen idegen és rokon, jóbarát és ellenség, elvtárs és ellenfél.

   Az igazi szeretet nagylelkű, nem a kicsinyes szempontok és szűkkeblű mérlegelések, hanem a jelenvaló szükség és annak mértéke szerint cselekszik. Aki nagyobb szükséget szenved, nagyobb  szeretetet, figyelmet, jóságot érdemel.

—részlet Márton Áron püspök  körleveléből – Gyulafehérvár, 1943. december 31—

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…