8. szeptember, 2021Igehirdetések Mária bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mária gyermeket fogant a Szentlélektől.

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája:

Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.

Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.

A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.

Máté Evangéliuma 1, 18-23

      Ma az Egyház üdvözli a Boldogságos Szűz Máriát születésnapján. A mai evangélium egy fiatal lány töprengéseit mutatja be, aki még nem egészen érti Isten vele és a világgal kapcsolatos terveit. Hogyan értené meg, hiszen nem rendelkezett teológiai felkészültséggel, nem találkozott még egy olyan sajátos helyzettel, amely az övé? Igen fontos szerepe van ebben a kalandban Szent Józsefnek, aki egy kiegyensúlyozott férfi volt, nem akart ártani jegyesének, Máriának. Ő sem értette még Isten nagy tervét. Valahogyan mi is így állunk Isten előtt, amikor terveink, álmaink meghiúsulni látszanak. Gyakran mi sem értjük Isten nekünk szóló tervét. Mégis, ha Isten tervét elfogadjuk, akkor velünk is csodálatos dolgok történhetnek.

      Isten tervének megvalósításában nagyon fontos szerepe van az Úr angyalának, akit mi magyarok Gábor arkangyalnak szoktuk nevezni. Az arkangyal eloszlatja a jegyespár kételyeit Isten terve iránt. Ehhez azonban nyitottak kellett legyenek az angyal üzenetének a befogadására, másképpen nem sikerült volna Isten terve az ő életükben. Jézus születésének az eseményét egy régi prófécia beteljesedéseként írja le az evangélista. Acház király nem értette meg Isten népére és az evangéliumra vonatkozó tervét. Csak a prófécia után 500 évvel teljesedett be ez a jövendölés. Isten már időben előkészítette az emberiség üdvözítésének nagy tervét. Isten nagy terve lassan, de biztosan valósult meg az emberiség életében.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…