> Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem - Imalánc.ro
 
6. május, 2023Igehirdetések Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz:

Krisztus minket is bekapcsol az Atya belső életébe.

„Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”
Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.”

Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!

Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.

Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”

János Evangéliuma 14, 7-14

Gyakran azt hisszük valakiről, hogy rendesen ismerjük az illetőt, de később kiderül, hogy csak a tapasztalataink nyomán vannak bizonyos ismereteink róla. Az apostolok is abban a tévedésben éltek, hogy azt gondolták teljesen megismerték Jézust. Az utolsó vacsorán azonban kiderült, hogy korántsem juttak el a teljes megismeréséig.

Jézus fő gondolata az Atya személyek körül forog. Vele akarta megismertetni apostolait. Többé kevésbé ez sikerül Neki, de még mindig értetlenül állnak az Atya-Fiú közti azonosság felfedezésében. Jézus az Atya tökéletes képmása. Aki Vele találkozott, beszélgetett, étkezett, az Atyával is érintkezésbe került. Az a fajta szoros kapcsolat egyedi a maga nemében, hiszen senki sem képes olyan egységre valakivel, hogy személyét megjelenítse, élőben közvetítse. Aki érintkezésbe került Jézussal, az önkéntelenül is az Atyjával került kapcsolatba. Ennek a kapcsolatnak a hatása, hogy aki ezt elfogadja részesedik belőle, sőt a tetteiben is megmutatkozik a létrejött kapcsolat dinamikája.

Krisztus minket is bekapcsol az Atya belső életébe.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom