5. július, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:

   Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.

   Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

                                                    Máté Evangéliuma 11, 25-30

   Isaac Asimovot a fantasztikus irodalom és a robotika irodalmának a feltalálói közé sorolják. Egyik merengésében a következőket írja: “Az amerikaiakat bámulatba ejtik a megalapozott tudományok. Elragadtatva figyelik a természettudományt, mint valami gyönyörű, pompás, festői látványt: elbűvölten, szinte megbabonázva figyelnek rá, mint a félelemtől megdermedt egérke a kígyó villogó szemébe. Hálatelt szívvel csodálják a tudományt mindazokért a bámulatos találmányokért, amelyekkel elárasztotta a világot. Közben pedig rettegve lesik, miféle rémségeket tartogat még számukra. Érezzük, hogy ha nem sikerül megértenünk a tudományt és a vele járó változásokat, akkor ezek a változások egy napon úrrá lesznek rajtunk és talán elpusztítanak bennünket. Adnak-e kezünkbe a könyvek, magazinok tévésorozatok, filmek áradata olyan eszközt, amelynek segítségével kijutunk korunk megannyi súlyos válságából?”

   Jézus kitörő örömmel köszöni meg az Atyának, hogy kinyilatkoztatta az embereknek az örök élet és a bölcsesség titkait. Az evangélium annyira egyszerű és mindenki számára annyira elérhető, hogy szinte senki sem szabadna a tanulmányozása nélkül kereszténynek nevezze önmagát. Az evangélium nem tudástár, hanem örömhír. A tudomány ezzel szemben mindig a korlátaival találja szembe önmagát. Csak addig tud érvényesülni, amíg az ember egészséges, megmenthető, gyógyítható. A halál beálltával azonban semmilyen módon nem tud segíteni az elhunyton. Meghalni nem természetes dolog, vallja a halálraítélt forradalmár Sartre „A fal” c. könyvében. Amióta tudtam, hogy meg kell halnom, valahogy semmi sem tűnt többé természetesnek. Olyan állapotban voltam, hogy ha valaki belép és azt mondja: kegyelmet kaptam és hazamehetek, nem érdekelt volna. Ha az ember elveszítette azt a hitét, hogy örökké él, teljesen mindegy, hogy csak néhány órája van, vagy még néhány éve van hátra.”

   Az evangélium ezzel szemben csodálatos híradás, olyan felemelő üzenet, amely nélkül nem találjuk meg az élet értelmét, küzdelmeink végső célját. Az evangélium olyan kérdésekre ad választ, amelyekre semmiféle tudomány nem felelhet meg. Az emberi erővel elérhetetlent is elérhetjük Isten kegyelmével. Olyan biztonságot ad, amit a legnagyobb földi tragédia sem tud tönkretenni. Azt ígéri, hogy amit emberi erővel nem tudunk elérni, azt Isten segítségével elérhetjük. Nem egy használati utasítás, hanem maga az élet. És Jézus ezt az életet akarja megosztani követőivel. Általa az élet evangéliumával ismerkedhetünk meg. A szeretet magában hordozza az igazi életet, az emberhez méltó és örömmel teli életet. Ezért nem lehet behelyettesíteni semmilyen humanisztikus eszmével. Sziennai Szent Katalin nem ismerte sem a filozófiát, sem a teológiát, de az evangélium erejével pápákat és bíborosokat tudott meggyőzni. Szent J. H.Newmann bíboros szerint nem az óriások tesznek a legtöbbet, a kegyelem mindig keveseken át működik. „A kevesek éleslátása, végül meggyőződése, megalkuvás nélküli elszántsága, a vértanú vére, a szent imája, a hősies cselekedet, az egyetlen szóba vagy tekintetbe sűrűsödő energia: íme ezek az ég eszközei!”

   Imáink gyakran azért nem találnak meghallgatásra, mert nem Istenről hanem rólunk szólnak. Jézus szerint a helyes ima az, amikor Isten akaratát keressük, megismerjük és aszerint cselekszünk. Ha úgy érezzük, hogy imánk nem talált meghallgatásra valószínű olyan vágyat takart, amely nem felelt meg Isten tervével. Terheinket, félelmeinket nyugodtan Istenhez vihetjük, mert Ő még mielőtt kérnénk, segít rajtunk. Kérjük az Atyát Jézus által, hogy fölösleges terheinktől szabadítson meg minket!

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…