16. február, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.

   És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.

   Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.

   Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.

   Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól.

   Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.

   És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.

   Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.

                                                           Máté Evangéliuma 5, 17-37

   A szeretet parancsa jobban kötelez, mint a tízparancsolat. Sokan Jézust rendbontónak, forma megújítónak tekintették. Ellenben nem törli el a meglevő törvényeket, hanem tökéletesíteni és beteljesíteni akarja azokat. Jézus radikalitása két kifejezésben követhető: a régiek ezt mondták…, én pedig…, nem enyhíti hanem szigorítja a törvényt. A farizeusok képmutató igazságosságáról tesz említést. Gyakran az igazságosság konfliktusba kerül a szeretettel. A szeretet igazságosság nélkül zsarnok, az igazság szeretet nélkül pedig üres szentimetalizmusba torkollik. Gyökössy Endre ezt a gyakorlatban úgy fejezi ki ezt, hogy egy család gyermeke sebtében megnősül és újdonsült feleségével külön költöznek a szülőktől a mosókonyhába. Ahogy telik az idő egyre szűkösebbé válik a mosókonyha. Holnapok elteltével bejelentkeznek a szülőknél, hogy fogadják be őket egy nagyobb szobába. A hívő édesapa az igazság oldaláról közelíti meg az esetet: amit főztek egyék meg. A hívő édesanya pedig a szeretet oldaláról közelíti meg a kérdést: Isten a szeretet, tehát be kell fogadni őket a szeretet nevében. És a vita elhúzódik, mert mindkettőnek igaza van. Jézus másképpen közelítette meg a kérdést, ezért inkább az és kötőszót kell a kettő közé beékelni: igazság és szeretet együtt kell járjanak.

   A konrét parancsolatokat más szinten közelíti meg. A régieknek megtiltották a gyilkosságot, Jézus a gyilkosságot megelőző bűnös indulatokat is elítéli. A házasságtörést nem de facto közelíti meg, hanem a bűnös vágyat is elítéli. Az igaz beszédet két szóra határolja le: igen, vagy nem.

   Jézus nemcsak a konkrét bűnöket ítéli el, hanem azok előzményeit is, amelyek lassan, de biztosan a bűn elkövetéséhez vezetnek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…