3. január, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én.

Én sem ismertem öt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.”

   János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: »Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel.« Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”

                                                                             János Evangéliuma 1, 29-34

   Keresztelő Szent János tanúsága Jézus megkeresztelkedésének eseményét juttatja eszünkbe. A bárány képe a szenvedő szolga alakját eleveníti fel, ugyanakkor a húsvéti bárányáldozatot, amelynek nagyon fontos rituális szerepe is volt. Jézuson az Úr lelke nyugszik. Ez a Krisztusban való lakozás kifejezi az Atya és a Fiú kapcsolatát, de a hívek és Krisztus kapcsolatát is. A Lélek Jézuson marad, amely majd kiárad Jézus által.

   János tanúsága Jézus személyére vonatkozóan fontos kijelentéseket tartalmaz. Először Isten bárányának nevezi, utána olyannak, akin a Lélek nyugszik, és végül Isten választott Fiának.

   Ezeket a képeket a jánosi teológia sajátos módon alkalmazta. Jézus Izajás próféta engesztelő báránya, aki a Lélek erejével működik közre. Keresztsége sajátos, mert nem a jánosi keresztséget folytatja, hanem a Lélek segítségével tisztítja meg a népet bűneitől.

   János egy rövid ideig felcsillantotta a népnek Isten üdvtervét, azonban Jézus megjelenésével a szerepe elhalványult. Ő csak előfutára volt a Messiásnak, aki nemcsak bűnbánatot hirdet, hanem bűnöket is meg tud bocsátani. Az előfutári küldetés lejárt, a kegyelem időszaka indult el, amely megváltoztatta az egész föld színét.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…