> Láttam az Urat! - Imalánc.ro
 
22. július, 2022Igehirdetések Láttam az Urat! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A hét első napján, (Húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott.

   Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.” Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?”

   Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabbóni!” vagyis „Mester”! „Ne tartóztass! – felelte Jézus. Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.

   János Evangéliuma 20,1-2.11-18

   Húsvét reggelén Mária Magdolna az első szemtanúja az üres sírnak és Jézus feltámadásának. Az üres sír még nem jelenti közvetlenül azt, hogy Krisztus feltámadt, de az angyalok örömüzenete, Krisztus megjelenései mind arról tanúskodnak, hogy az üres sír Krisztus feltámadásának a jele. Nagyszombaton nem tudták elvégezni Jézus holttestének a megkenését, ezért Húsvét kora reggelén akarták ezt a szokást kiegészíteni a kenetvivő asszonyok. Magdolna azt hiszi, hogy valaki csúfot űzött az elhunyt Mester sírjából. A nagypénteki események és az üres sír miatt Mária Magdolna még jobban elkeseredik.

   Még elképzelni sem merte, hogy valaki(k) ekkora aljasságra képesek. Első benyomása az, hogy meggyalázták a sírban nyugvó Mester csendjét, és végtisztességét. Milyen ember lehet az, aki egy halottnak feltöri a sírját, és elrabolja a testét? Talán ezekhez hasonló gondolatok gyötörték Máriát. Az angyalok azonban már jelzik, hogy a Mester nincs köztük, feltámadt. Jézus hirtelen megjelenésével még jobban felzaklatja a gyászoló Magdolnát.

   Először nem hisz a szemének, nem veszi észre a könnyeitől, hogy az áll előtte, akit gyászol és keres. A keresése nem volt eredménytelen, mert Krisztus sietett eléje. Ennél nagyobb elégtétele nincs semmilyen Krisztus-kereső személynek. Megtalálni azt, akit keres, és azt, aki után vágyakozik. Húsvét reggelének időtlen üzenete, hogy kitartó keresésünk nem reménytelen, mert a síron túl is Krisztussal találkozunk.

   Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…