10. október, 2021Igehirdetések Kincsed lesz az égben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”

Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!”,

Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.”

Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?”
Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” *
Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”

Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”

Márk Evangéliuma 10,17-30

   Jézus egy meghívástörténetet összekapcsol a gazdagságról szóló tanítással. Két felvonásos drámához hasonlít ez a találkozás, amely átmenetet képez az ószövetségi parancsolat-etika és az újszövetségi nyolc boldogság etikája közt. A találkozás pozitívan kezdődik. Az előkelő ember jónak nevezi a Mestert.
   Mintha Jézus érezné, hogy itt a jóságot más mércével mérik, ezért elutasítja a jóság ószövetségi meghatározását. Kiderül, hogy az előkelő ember ószövetségi szempontból teljesen kifogástalan, hiszen kora ifjúsága óta megtartotta a tízparancsolat összes előírását.
   A fordulatot Jézus megjegyzése képezi: valamilyen hiányt vesz észre a férfi életében. Ennek a neve, a nagy vagyon. Minden meghívás-történetben létezik egy akadály, egy hiány, amelyet el kell gördíteni Jézus útjából. Minden személytől mást követel meg, ez a magyarázata a meghívás-története számtalan változatának.
   Hogy egy kereszténynek milyen út a helyes, erre nem lehet általános meghatározást adni, mert nem ugyanaz az útja mindenkinek. Ez a találkozás kinek a kudarca?
   Ha nem akarunk mi is üresen, szomorúan távozni a Jézussal való találkozásunkból, akkor tegyük vágyainkat, önmagunkat, “vagyonunkat” a nyolc boldogság mérlegének első felhívásába: Boldogok a lélekben szegények…

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…