15. szeptember, 2021Igehirdetések Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez:


Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz:

Furulyáztunk, de nem táncoltatok.
Siránkoztunk, de nem zokogtatok.

Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!”

Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.

Lukács Evangéliuma 7, 31-35

      Jézus egy lehetetlen helyzetre világít rá. Kortársai gyakran a szemére hányták apostolainak a nonkonformista viselkedését. Jézus azonban világosan látja, hogy valójában nem a böjtölési szokásaikban található a kifogás, hiszen Keresztelő tanítványait is elmarasztalták annak ellenére, hogy aszkétikus életmódjuk volt. Ebben a közmondásszerű versben a gyermekek a makacsságot jelképezik. Ők a farizeusok és írástudók megtestesítői, akik makacsul ragaszkodtak saját elképzeléseikhez, és nem akartak sehogy sem Jézus tanításához igazodni. Szerintük Jézus a Törvényt önkényesen magyarázta és saját javára fordította. Ellenfeleit szembesíti a makacsságukkal és a butaságukkal, mert nem tudták elfogadni az újat, amely saját betokosodott világnézetüket kérdőjelezte meg. Olyan személyek kerülnek előtérbe, akik a hagyomány szerint tisztátalanok, de nagyobb nyitottságot mutatnak az evangélium befogadására, mint a magukat igazaknak beállított írástudók és farizeusok. 

Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Jézus olyan személyekkel is érintkezésbe került, akik a kor előírásai szerint kultikusan tisztátalanok voltak. Mivel Ő volt a szent, Isten Fia, ezért semmilyen bűnös ember érintése, megvendégelése nem tudta bemocskolni életét. Világosan kifejtette, hogy nem a külső dolgok teszik tisztátalanná az embert, hanem a lelke mélyén meghúzódó bűnös gondolatok, bűnös szenvedélyek. 

Nem alkudott meg a bűnnel, de szerette a szegényt, a bűnöst és a kitaszítottat. Ez a sajátos magatartása hívta fel mások figyelmét. Nem kerülte a társadalom peremére szorult emberek társaságát, hanem elsősorban nekik hozta meg a szabadulás, a kiengesztelődés lehetőségét. Mindenki számára leegyszerűsítette az Istenhez vezető utat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…