7. november, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:

   „Mondom nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.

   Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?

   Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

   Hallották mindezt a kapzsi farizeusok, és kigúnyolták őt. De Jézus kijelentette: „Ti igazaknak mutatjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami ugyanis az emberek szemében nagy, Isten előtt semmiség.”

                                                                  Lukács Evangéliuma 16, 9-15

   Jézus a kapzsiság és az öndicsőítés veszélyeire hívja fel ebben a példabeszédben hallgatóságának a figyelmét. Istennek nem tetszik a megosztott szív, már az ószövetségi ember ősi tapasztalata is ez volt. Lukács nem tesz különbséget zsidó és nem zsidó nélkülözők között. Számára minden rászoruló Isten gyermeke. Ezt a hátrányos megkülönböztetést akarta kiküszöbölni. A szentek, Isten barátai úgy használták a világi javakat, hogy azokból lelki tőkét varázsoltak.

   Összehasonlítja a kevésben hű szolgát a sokban hűtlennel. Aki a kevésben okosan és bölcsen járt el, az megérdemli a sokat, mert azzal sem fog visszaélni. Igaz, hogy gyakran a több tőke nagyobb kísértést jelent. Az öreg halász és a barátja beszélgetése jut eszembe. Az öreg halászt meglátogatja a meggazdagodott halász barátja. Azzal büszkélkedik, hogy nagy flottája van és nagyban folyik a halászat. Az öreg halász azonban meg van elégedve a kevéssel is. A céget nyitott barátja felsorolja anyagi sikereit, erre az öreg halász azt válaszolja, hogy ő már sikeresnek érzi magát. A gazdagság előnyeire, komfortjára hívja fel a figyelmét, erre ő azt mondja, hogy már most nyugodtnak érzi magát.

   Jézus nem a gazdagságban látja az élet sikeres, vagy sikertelen voltát, hanem a lelki gazdaságban. Nem az a fontos, hogy életünk során mennyit gyűjtöttünk össze, hanem az élet folyamán milyen volt az Istennel való kapcsolatunk. Mert megszerezhetjük a világ összes gazdagságát, ha Isten távol marad tőlünk. Az igazán gazdagok azok, akik a szívükben tudják Istent.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…