29. május, 2021Igehirdetések Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival.

Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket?

   Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?” Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem!”

    Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: „Ha azt mondjuk: »A mennyből volt«, azt fogja felelni: »Hát akkor miért nem hittetek neki?« Mondjuk talán azt, hogy »Az emberektől?” Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt.

    Végül is ezt válaszolták: „Nem tudjuk.” Jézus erre azt felelte: „Akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket.”

Márk Evangéliuma 11, 27-33

     A templomtisztítás jelképes cselekedete után a Templom vezetősége és a nép elöljárói Jézus hatalmának eredetét kérdőjelezik meg. Valójában kérdésükkel kelepcébe akarják csalni, hogy alapot szolgáltasson az istenkáromlás súlyos vádjára. Jézus bölcsen kikerüli az egyenes választ, és kérdéssel felel. Keresztelő Szent Jánosról mindenki tudta, hogy igazi próféta volt, ezért küldetését senki sem merte megkérdőjelezni. Ha az elöljárók azt válaszolják, hogy Keresztelő hatalma Istentől volt, akkor saját magukat csapják be. Ha pedig küldetését megkérdőjelezik, akkor a nyilvánossággal kerülnek konfliktusba. Hallgatásuk Jézus győzelmét jelzi.

     A vitából kiderül, hogy Jézus nemcsak agyafúrt személyiség, hanem Istentől származik. Bár a Templom elöljárói megkérdőjelezik hatalmának isteni eredetét, nem tudják rábizonyítani a káromlás vádját. Jézus végső válasza, hogy nem nyilvánítja ki belső életének titkát. Itt is érvényre jut az a jézusi mondás, hogy a gyöngyöket nem szabad a sertések elé dobni. Nem beteges titkolózásról van szó, hanem bizonyos személyek nem illetékesek Jézus életének belső titkainak a megismerésére. Elsősorban olyanoknak nyilatkoztatta ki magát, akik nyitottak voltak a Messiási titok elfogadására, és elfogadták annak jézusi értelmezését.   

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom