11. március, 2020Igehirdetések No comments

   Amikor Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni, maga mellé vette a tizenkettőt, s ezt mondta nekik az úton: “Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott a főpapok és írástudók kezére adják az Emberfiát. Azok halálra ítélik, és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad.”

   Akkor odament hozzá a Zebedeus fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Megkérdezte tőle: “Mit akarsz?” “Intézd úgy – felelte -, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban.” Jézus így válaszolt: “Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom?” “Ki tudjuk” – felelték.

   Erre ő így folytatta: “Kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta.” A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: “Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.”

                                                                    Máté Evangéliuma 20,17-28

   Jézus egy nagyon fontos kérdést tisztáz számunkra. Isten országában nem úgy működnek az erőviszonyok, mint az emberek között. Az elsőbbség azt illeti meg, aki mások szolgálatában tűnik ki. A földön gyakran azok irányítanak, akik befolyást tudnak gyakorolni a társadalom elítjeire, az emberek életére. Minket is gyakran megkísérthet a becsvágy: megmutatni másoknak, hogy mennyire tehetségesek vagyunk a szervezésben, a feladatok elosztásában, az irányításban.

   Egy jó menedzser minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál, hogy sikeresen igazgassa a rá bízott feladatotot. Egy cégnél azok az alkalmazottak viszik el a pálmát, akik minél több embert tudnak meggyőzni arról, hogy biztosításuk, keresetük jó kézben van. Nem számít hogyan győzik meg az embereket, csak az, hogy minél több klienst tudjanak becsalogatni egy cég hálózatába.

   Az apostolok közül kettőnek, Jakabnak és Jánosnak, Zebedeus fiainak az édesanyja próbált előnyös helyeket biztosítani Isten oldalán. Ezt a beszélgetést Jézus jövendőlése előzte meg. Ő saját szenvedéséről beszélt. És mintha nem is vettek volna tudomást erről, az apostolok hirtelen hatalmi kérédésekben kezdenek vitát egymás között. Ki legyen az első köztük? Ki helyezkedjen el Isten jobb és bal oldalán?

   Jézus a földi méltóságokra utal, akik hatalmuk erejével irányítják az embereket. Isten viszont nem ilyen viszonyt szeretne kilakítani köztünk. Ő annak örvend, ha mi egymás szolgálatában versengünk. Isten nem urakat keres, hanem hűséges szolgákat, akik az ő akaratát lesik. Nagyböjti gyakorlatként lemondhatunk irányítási kényszerünkről. Adjunk több teret Istennek, aki általunk is szolgálni akar másoknak. Ő biztos sikerre vezeti életünket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…