23. május, 2020Igehirdetések No comments

   Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!

   Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról.

   Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.

   Eljöttem az Atyától és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.

                                        János Evangéliuma 16, 23b-28

   XII. Piusz pápa liturgikus enciklikáját, a Mediator Dei-t azzal a csodálatos gondolattal kezdi, hogy Jézus, örök főpapunk, Isten és az emberek közti közvetítő, aki áthatolt az egeken midőn magára vállalta az irgalmasság műveit. Főpapi imájában erre is utalt, amikor arra kérte apostolait, hogy nevét bármikor, és bármilyen körülmény közt hívják segítségül, mert a mennyei Atya teljesíteni fogja kérésüket. Addig a zsoltárok és az ószövetségi szent szövegek segítségével fordultak Istenhez, most az idők teljességében nyugodtan segítségül hívhatják Szent Fiának a nevét.

   Mindennapi bajainkban Jézus a legfőbb támaszunk. A szentmisében is elsősorban az ő közbenjárását kérjük Istennél, hiszen az Ő áldozata szent, szeplőtelen és minden áldás Tőle származik.

   Jézus szavaiból arra a következtetésre juthatunk, hogy Isten már kérésünk előtt tudja a gondolatainkat, terveinket. Akkor mégis, miért várja el tőlünk, hogy megfogalmazzuk óhajainkat? Isten szabad teremtményeknek teremtett, és azt szeretné, ha őszintén kifejeznénk feléje címzett kéréseinket, vágyainkat. A kérés megfogalmazásával jobban tudatosul bennünk, hogy mi az amire a legjobban szükségünk van, és mi az ami a legjobban segít bennünket céljaink megvalósításában. Isten, aki a mi beleegyezésünk nélkül teremtett minket, a mi beleegyezésünk nélkül nem fog üdvözíteni minket. Ennyire tiszteli a szabadságunkat, emberi önállóságunkat.

   A mai nap folyamán figyelj arra a dologra, ami a legjobban foglalkoztat téged. Utána fogalmazd meg, és mondd el Istennek, mi az amit szeretnél tenni? Kérjed az Ő Szent Fiát, hogy segítsen céljaid megvalósításában, de mindig azt a feltételt tartva szemed előtt, hogy legyen meg az Ő akarata.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…