> Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok - Imalánc.ro
 
24. július, 2022Igehirdetések Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk:

Miatyank-tanitasi-helye-Izrael

 

 „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe.”

   Azután így folytatta: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról ér  kezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«

   Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?

 Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

                                                                  Lukács Evangéliuma 11,1-13

   Köztudott a világban, hogy a keresztények leggyakoribb imádsága a Miatyánk. Valószínű az Olajfák hegyén kérték meg Jézust a tanítványai, hogy tanítsa meg őket imádkozni. A vallásos áhítat ezért az Olajfák hegyére templomot épített, amelyet a Miatyánkról neveztek el. Itt 37 nyelven van leírva a Miatyánk, köztük magyarul is. Az apostolok egy pontosan megfogalmazott imát vártak el Jézustól, ő viszont az elvárásuk ellenére egy meglepően rövid és szokatlan imádságra tanította meg őket. A zsidó férfiak naponta hosszasan imádkoztak, és bonyolult imákat mondtak. Bár tudták, hogy Istent atyának is lehet szólítani, de ezzel a megszólítással azonban csínyán bántak.

   Máté evangéliumában a Miatyánk imádság szövege eltér Szent Lukács szövegétől. Az őskeresztények megértették, hogy az imádság szelleme fontosabb a szavak mennyiségénél. Jézus az Isten megszólítására az apuka arám szavat használta. Az Ószövetségben csupán 14-szer szerepel ez a megszólítás. Az ószövetségi embereknek meglepő közvetlenséget jelentett ez a gyermeki megszólítás. Életkorunktól függetlenül gyermeki bizalommal imádkozhatunk Istenhez.

   Az őskeresztények liturgiájában már az evangélium születése előtt használták a Miatyánk imádságot. A kenyér nemcsak a testi szükségleteinket fejezi ki, hanem lelki tartalma is van. Számunkra az Oltáriszentség az a kenyér, amely táplálja bennünk az isteni életet. Köszönjük meg Jézusnak, hogy ezt a pótolhatatlan ajándékot hagyta ránk.

   Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom