24. október, 2019Igehirdetések No comments

  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!

   Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

                                                                Lukács Evangéliuma 12, 49-53

   Úgy tűnik, hogy Jézus evangéliuma egy mindent magába kebelező, felforgató üzenet. A tűz Jézus mindent megújító üzenetét jelképezi, ugyanakkor a keresztségben befogadott Lélek tevékenységét. Ez a hit tüze, amely megállíthatatlanul terjed és ellenállhatatlanul felperzseli azokat, akik nem tudják befogadni azt. Jézus szavai forradalmat váltanak ki a hallgatóságból. Jézus keresztsége a kínhalálát jelenti, amely addig tartja szorongásban, amíg meg nem valósul. Minden idők emberét radikális választás elé állítja.

   A hit szempontjából nincs közömbös tábor, vagy Jézus mellett állunk, vagy ellene harcolunk. Nincs két úr, mert akkor az egyik le kell mondjon a hatalmáról a másik javára. Az üldözés a krisztuskövetés biztos jele, mert már a forrásnál az ellenállás jele volt. Ez a felforgató üzenet a hit hatékonyságára akarja felhívni a figyelmünket. A hit számára nincsenek valós akadályok, egyedül csak a bezártság gyengítheti meg hatását.

   Pünkösd után úgy látszik, hogy az Egyházban ez a kezdeti tűz veszített erejéből. A Szentlélek azonban továbbra is hatékonyan kifejti művét az Egyházban, azaz azokban, akik nem szakadtak el a krisztusi élet követelményeitől.

   A hívő keresztények a hit új tavaszára készülnek. Számukra már Jézus legyőzte ennek a világnak a hatalmát. Krisztus nem világhatárokon akar uralkodni, hanem az emberi szívekben.

   Mennyire tud a szívem lángolni az evangélium ügyéért? Mennyire tartom szívügyemnek az evangélium terjedését? Életemben a szorongás az úr, vagy azt is átadtam Krisztusnak? Jézus már ezt is a keresztre vitte.

   Isten gyermekeként tartom magamat számon, vagy szolgának, aki nem tudja urának az akaratát, aki nem szeretetből szolgál, hanem a büntetéstől való félelmében?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…