25. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”

   De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

                                               Lukács Evangéliuma 9,43b-45

   Jézus szenvedéséről szóló második jövendölését olvassuk. Lukács Jézus hatalmát mutatja be, amelyet a kereszt sem tud beárnyékolni. A nyavalyatörős gyermek meggyógyítása után mindenki elcsodálkozott Jézus nagyságán. Minden csodatettét a kereszt fényében kell tekinteni. Az Emberfia kifejezés ószövetségi eredetű és a Messiásra vonatkozik. De vajon miért nem akarta, hogy tanítványai megértsék a szenvedése titkát? Még távol van húsvét hajnala, még túl korán van elmagyarázni nekik Jézus szenvedésének az értelmét. Csak húsvétkor derül ki, hogy Jézus szenvedése nem volt hiábavaló, hiszen ezáltal szerzett gyógyulást minden bűntől megsebzett ember lelkén.

   Ma is számtalanszor rákérdezünk a kereszt értelmére. Bruno Ferrero egyik történetében egy olyan emberről írt, aki állandóan morgolódott Isten és embertársai ellen. Minek a szenvedés? Ki mondta, hogy viselnünk kell keresztjeinket? – ehhez hasonló kérdések foglalkoztatták. Egyik este mély álomba szenderült és látta, hogy egy végtelen sor keletkezett előtte, minden embernek a vállán egy-egy kereszt ékeskedet. A sajátját túl hosszúnak találta, ezért kivágott belőle. Utána távolról követte ezt a kereszthordozók menetét. egyszer egy nagy szakadákhoz értek, nem volt ott sem híd, sem palló, és az előtte menők rátették keresztjeiket a szakadék két oldalára és átmentek rajta. Ő pedig egyedül maradt, mert lerövidítette keresztjét.

   Saját keresztünk elvetésével tulajdonképpen saját üdvösségünket veszélyeztethetjük. Bármekkora is legyen a kereszted, az hozzád tartozik. Ha megkúrtítod, akkor saját boldogságodat sodorhatod veszélybe.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…