> Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj - Imalánc.ro
 
14. január, 2022Igehirdetések Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét.

Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”

   Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”

Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!”
Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”

Márk Evangéliuma 2, 1-12

A kafarnaumi zsinagógában történt örűdgűzés után Jézus az emberek közé megy. Missziója nemcsak belső jellegű, hanem kifelé ható, nyilvános. Tanítását különböző csodákkal igyekezett igazolni, de nem a csodák vannak a missziójának a középpontjában, hanem az emberek hite.

Ebben az evangéliumi részletben Jézus és a korai kereszténység ellenségei kerülnek előtérbe, akik nem tudják elfogadni Jézus isteni hatalmát. A vita a bűn és a betegség közti közvetlen kapcsolatra tereli a figyelmünket, de az evangélista a bűnbánatra akarja felhívni a figyelmünket. A béna ember barátainak a hite annyira hatékony, hogy beteg embertársuk gyógyulását eredményezi. Könnyebb kimondani a bűnök megbocsátását, amit empirikusan nem lehet ellenőrizni, mint bebizonyítani a gyógyulás tényét.

Jézus Isten földi képviselője, aki képes a bűnök megbocsátására. Ezt az igényt egyedül Isten elégíthette ki, ebből következtetnek az írástudók a káromkodás tényére. A gyógyulás és a csoda szempontjából nem mellékes a tömegek reakciója sem. A jelenlevő személyek rácsodálkoznak Jézus hatalmára és képességeire. Ismét előtérbe kerül Jézus hatalmának egyedisége. Jézus a mi betegségeinket is képes meggyógyítani, de a hit mindig elsőbbséget élvez. A hit a teljes gyógyulás következménye. Nem elég csak fizikailag meggyógyulni szükség van az utógondozásra, a beteg személyes hozzáállására.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom