> Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza! - Imalánc.ro
 
30. június, 2022Igehirdetések Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!”

Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: „Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy ha azt mondom: Kelj föl, és járj!? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!”

A bénához fordulva folytatta: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

Máté Evangéliuma 9, 1-8

Jézus kafarnaumi tevékenysége gyakorlati szempontból mutatja meg azt a változást, amelyet sajátos stílusával hozott. Nem a béna kérésére, hanem barátainak a hitét látva gyógyítja meg. Szavaival azonban önmagának isteni hatalmat tulajdonít, amelyek jelentősen zavarják az írástudókat.

Bűnöket csak Isten volt képes megbocsátani. Ha Jézus kikéri önmagának a bűnök bocsánatának hatalmát, akkor Istennel teszi egyenlővé. Nagyon fontos szempont az evangéliumi részlet zárómondata. Ismét kihangsúlyozza a segítő emberek hitét, és a közösségben tapasztalt hajlandóságot a megtérésre.

Jézus kafarnaumi útját sikerek koronázzák. Egy olyan közegben nyeri el az emberek tetszését, ahol pogány személyek is éltek. A százados szolgájának meggyógyítása már előre jelzi Jézus munkásságának egyetemes természetét.

Itt elmarad a nap megjelölése, mert a szombati nap tiltotta a nehéz munka végzését, más helyen ezt is nehezményezik Jézustól. Jézus válasza rávilágít arra a tényre, hogy könnyebb a bénának azt mondani, hogy vegye fel ágyát, mint megbocsátani a bűneit. Erre önerőből nem képes, hanem külső segítségre van szüksége.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…