11. május, 2021Igehirdetések Jobb nektek, ha én elmegyek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Búcsúbeszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak:

   „Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek: hová mégy? De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket.

   Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.

   Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.”

                           János Evangéliuma 16, 5-11

   Jézus elmenetélével és megdicsőülésével készíti elő a Szentlélek eljövetelét. Az apostolok szomorúsága érthető, hiszen a nyáj pásztor nélkül marad. A szakaszt ellentmondások előzik meg, aközött amit Jézus mondott és amit nem, illetve az apostolokkal van, de nem sokáig. A Szentlélek szerepe a jogi világ eljárásához hasonlít: napvilágra hoz, kitesz, meggyőz kifejezések támasztják alá. Az igazság Lelke lehet egy angyali vezér, illetve a lelkiismeret belső hangja. A Szentléleknek köszönhetően a Jézus elleni világi per a javára fordul. Az Atya akaratának a teljesítése, illetve Jézus szombati gyógyításai az igazságra alapszanak. Jézus Atyához való visszatérése igazolja, hogy nem hazudik, az igazat mondja.

   A világ fejedelmének legyőzése már az ördögűzések során elkezdődött, a kereszthalál pillanatában csúcsosodik ki. Jézus gyilkosai is a világ fejedelmének az akolitusai.

   Jézus elmenetelével nem hagy maga után ürességet, hézagot, hanem a Lelkét árasztja ki apostolaira. A Léleknek köszönhetően lelkileg felkészülnek a közelgő üldöztetésekre, veszélyekre. A világi, illetve vallási törvényszékeken majd ragyogni fognak, mert olyan erővel felvértezve védik meg magukat, amelyet még az emberiség nem tapasztalt. Az üldöztetés során derül ki, hogy kik azok, akik az ítéletre méltóak, és kik azok, akik a Bárány vérével megmosták lelküket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…